Tuberkulosekoordinator

Tuberkulosekoordinator i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og opplæring for helsepersonell i og utenfor sykehus, studenter og elever i helsefagutdanning.

Tuberkulosekoordinator er et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som ivaretar tuberkulosearbeidet. En viktig oppgave for tuberkulosekoordinator er å bidra til økt pasientsikkerhet ved å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hovedoppgaver 

  • Etablere behandlingsplan for pasienten, samt koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist, pasient og kommunelege.
  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som planlagt.
  • Overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen.
  • Delta i opplæring av helsepersonell.

Kontakt

Katarina M. Nordbakk

Tuberkulosekoordinator, Sykehuset Innlandet

katarina.m.nordbakk@sykehuset-innlandet.no 908 25 923
Sist oppdatert 03.06.2024