Styringsdata samhandling

Styringsverktøyet gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i de enkelte kommunene. Rapportene gir oversikt over utviklingen over tid, og gir mulighet til å sammenligne status i egen kommune med andre.

Sist oppdatert 29.02.2024