Opptakskrav ambulansefag

Generelt krav om godkjent helseattest til førerkort klasse D. I tillegg til generelle krav stilles det fysiske krav. Det gjennomføres fysiske tester på opptaksprøvene.

Krav til best​ått test

Frekvens >85 %, dybde, >85 %, slipp >85 %

Forberede​lser

Instruktør demonstrerer teknikk og bruk av øvingspad. Du får prøve.

Gjennomfør​ing

Kompresjon utføres enkeltvis med øvingspad på dokke. Øvelsen utføres i intervaller, 3 minutter med aktivitet og 3 minutter med pause. Samlet effektiv øvelse er 9 minutter.

Krav til​ bestått test

Tidskrav:
Alternativ 1: 3 minutter
Alternativ 2: 7 minutter
Pasientens vekt = 85 kg

Forber​edelser

Instruktør gjennomgår løfteteknikk. Kandidaten får prøve to alternative gjennomføringsteknikker.

Gjenn​​omføring

Øvelsen gjennomføres ved frakt av pasient opp og ned trapp over 4 lengder, for eksempel 1. etasje - 2. etasje - 1. etasje - 2. etasje.

Alternativ 1: Hjul er nede på hvert trinn oppover. Løfter stolen nedover. Kandidatene bytter plass halvveis.

Alternativ 2: Løfter stolen opp begge veier. Kandidatene bytter plass halvveis.

Kra​​v til bestått test

Tidskrav: Ingen 

Øvelsen skal gjennomføres i jevn flyt. Kandidatene skal bytte raskt halvveis. Samlet vekt på båre og pasient = 90 kg.

Forberedelser

Instruktør gjennomgår løfteteknikk. Kandidatene får prøve ut teknikk for å løfte opp båre.

Gje​nnomgang

Båreløft med pasient fra gulvplan og 200 meter transport. Oppgaven utføres av to kandidater.

Båren med personen løftes opp fra gulv og bæres 100 meter. Båren skal ikke settes ned underveis. Etter 100 meter settes båren ned og kandidatene bytter plass. Båren løftes på nytt og transporteres nye 100 meter.

Øvelsen avsluttes når båren er satt ned etter andre etappe.

Pasientens vekt: 90 ​kg

Oppgaven er å sette båre med pasient​ inn i bil.

For å kjøre utrykningskjøretøy under utrykning må du inneha kompetansebevis for utrykningsfører.

Mer om kompetansebevis for utrykningskjøring ​(vegvesen.no)

Alle opptakskrav må være godkjent ved opptaksdag 1 for å gå videre til intervjurunden på opptaksdag 2. Egenerklæringsskjema for svømmedyktighet må fylles ut på opptaksdag 1.

Sist oppdatert 27.07.2023