For ansatte i Sykehuset Innlandet

Du er nå på Sykehuset Innlandets eksterne nettsted. Ansatte som trenger tilgang til sykehusets interne systemer, finner her praktisk informasjon om tilgang utenfor sykehuset.

Pålogging på sykehusnet​​tverket

Ved å logge deg på sykehusnettverket (SIKT) hjemmefra, enten fra privat utstyr eller sykehusets utstyr, vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb.

Dersom du ikke har utstyr fra arbeidsgiver, kan du benytte privat utstyr til å koble deg på via løsningen «Ekstern arbeidsflate»:

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt. Du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Med ekstern arbeidsflate får du i hovedsak tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner​.
 • Merk at løsningen er søknadsbasert. Dette medfører at alle brukere som har tjenstlig formål for å bruke ekstern arbeidsflate, må søke om dette gjennom Min Sykehuspartner.

Brukerveiledning for ekstern arbeids​flate – PC (PDF, sykehuspartner.no)

Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (PDF, sykehuspartner.no) 

Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Android nettbrett (PDF, sykehuspartner.no) 

Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – iPad nettbrett (PDF, sykehuspartner.no)

 

Dersom du jobber hjemmefra med arbeidsgiver sitt utstyr, logger du deg på via løsningen «VPN»:

 • Løsning for VPN skal ligge på PC-en din når du får den utlevert.
 • Med VPN vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Unntaket er noen spesialapplikasjoner. ​Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner.

Brukerveiledning ​for VPN (PDF, sykehuspartner.no​)


​​​Pålogging​​ på enke​l​​​te løsninger

​​​Du kan også bruke enkelte løsninger hjemmefra, blant annet Læringsportalen, Personalportalen, Kompetanseportalen og MobilGat,​​ uten å logge deg på SIKT. ​​Brukerveiledninger for ulike innloggingstjenester finner du her:

 

Brukerstøtte

​Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp? Ta kontakt med Sykehuspartners brukerstøtte på telefon 32 23 53 30. ​

Sist oppdatert 08.04.2024