MinSIde

Sykehuset Innlandets intranett, «minSIde», er kun tilgjengelig på sykehusnettverket (SIKT). Intranettet er en felles kommunikasjonskanal for ansatte i helseforetaket.

Driftsmeldinger

Her får du informasjon og status dersom minSIde er midlertidig utilgjengelig grunnet planlagt vedlikehold eller annen nedetid.​​​​Sist oppdatert 22.03.2023