Politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra fylkestinget, regionrådene, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient-/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.

  • Én representant fra hver region, utpekt av respektive regionråd
  • Fire representanter fra Innlandet fylkeskommune
  • To representanter fra KS Innlandet
  • Pasient- og brukerombudet
  • Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
  • To observatører fra styret i Sykehuset Innlandet

Thomas Breen (leder)
Innlandet fylkesting

Merete Myhre Moen (fungerende nestleder)
Nord-Østerdal interkommunale politiske råd

Anne Bjertnæs
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd

Gunn Elisabeth Alm Thoresen
Hadeland interkommunale politiske råd

Kai Ove Berg
Hamarregionen interkommunale politiske råd

Hans Olav Sundfør
Lillehammerregionen interkommunale politiske råd

Anne-Marie Olstad
Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd

Edel Kveen
Nord-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd

Linda M​æhlum Robøle
Valdres​regionen interkommunale politiske råd

Lillian ​​​Skjærvik
Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Aud Hove
Innlandet fylkesting     

Stig Vaagan
Innlandet fylkesting

Hanne Alstrup Velure ​
Innlandet fylkesting

Ola Tore Dokken
KS Innlandet

Truls Gihlemoen
KS Innlandet

Marit Alver-Jacobsen​
Pasient- og brukerombudet

Bjug Ringstad
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Halvdan Aass (Observatør)​
Styret i Sykehuset Innlandet

Torleiv Svendsen (Observatør)
Styret i Sykehuset Innlandet

Møter i 2024: 05.04., 14.06., 20.09., 15.11.

Sist oppdatert 29.05.2024