Politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra fylkestinget, regionrådene, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient-/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.

  • Én representant fra hver region, utpekt av respektive regionråd
  • Fire representanter fra Innlandet fylkeskommune
  • To representanter fra KS Innlandet
  • Pasient- og brukerombudet
  • Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
  • To observatører fra styret i Sykehuset Innlandet

Thomas Breen (leder)
Innlandet fylkesting

Merete Myhre Moen (fungerende nestleder)
Nord-Østerdal interkommunale politiske råd

Bror Helge​stad
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd

Gunn Elisabeth Alm Thoresen
Hadeland interkommunale politiske råd

Kai Ove Berg
Hamarregionen interkommunale politiske råd

Hans Olav Sundfør
Lillehammerregionen interkommunale politiske råd

Anne-Marie Olstad
Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd

Edel Kveen
Nord-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd

Linda M​æhlum Robøle
Valdres​regionen interkommunale politiske råd

Lillian ​​​Skjærvik
Sør-Østerdal interkommunale politiske råd

Aud Hove
Innlandet fylkesting     

Stig Vaagan
Innlandet fylkesting

Hanne Alstrup Velure ​
Innlandet fylkesting

Ola Tore Dokken
KS Innlandet

Truls Gihlemoen
KS Innlandet

Marit Alver-Jacobsen​
Pasient- og brukerombudet

Bjug Ringstad
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Halvdan Aass (Observatør)​
Styret i Sykehuset Innlandet

Torleiv Svendsen (Observatør)
Styret i Sykehuset Innlandet

Sist oppdatert 28.08.2023