Vedtak

Planer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet er behandlet i styret i Sykehuset Innlandet, styret i Helse Sør-Øst RHF og av helseministeren i foretaksmøte på ulike stadier i prosessen.

Vedtak i konseptfase

 1. ​Helseministeren, foretaksmøte, 7. mars 2024
  Les protokoll (PDF, regjeringen.no)

 2. Helse Sør-Øst, styrevedtak i sak 148-2023, 21. desember 2023
  Les styresak (PDF, helse-sorost.no)
 3. Helseministeren, foretaksmøte, 13. juni 2023 
  Les protokoll (PDF, regjeringen.no​)

 4. Helseministeren, foretaksmøte med tilleggsoppdrag, 21. nove​mber 2022 ​​
  Les protokoll (PDF, regjeringen.no)

 5. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 102-2022​, 22. september 2022 
  Les protoko​ll​​ (PDF, helse-sorost.no)

 6. ​S​ykehuset Innlandet, styrevedtak i sak 060-2022, 25. august 2022 
  Les protokoll​ (PDF, sykehuset-innlandet.no)

​​Vedtak om alternativer i konseptfase​

 1. Helsemini​steren, foretaksm​øte, 15. juni 2021
  Les protokoll (PDF, regjeringen.no)​

 2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 058-2021, 28. mai 2021 
  Les protoko​ll (PDF, helse-sorost.no)​

 3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 042-2021, 4. mai 2021 
  Les protokoll (PDF, sykehuset-innlandet.no)​

​​​Vedtak om framtidig målbilde 

 1. Helseministeren, foretaksmøte, 8. mars 2019 
  Les proto​koll (PDF, regjeringen.no)

 2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 005-2019, 31. januar 2019 
  Les protoko​​ll (PDF, helse-sorost.no)

 3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 079-2017, 20. oktober 2017 
  Les protokoll (PDF, sykehuset-innlandet.no)​​​

Sist oppdatert 09.04.2024