Ankelbrudd - operasjon eller ikke

Brudd i leggbeinet, i overkant av ankelleddet, blir i dag behandlet med operasjon. I denne studien tester vi stabiliteten i bruddet før behandling, ved hjelp av stående røntgenundersøkelse. Dersom bruddet fremstår som stabilt, ønsker vi å teste om behandling med skinne eller gips er like bra som operasjon.

Om studien


Vi ønsker å teste om behandling med skinne eller gips er like bra som operasjon for ankelbrudd i overkant av ankelleddet (suprasyndesmotiske brudd).

Behandlingen av ankelbrudd hvor bare leggbeinet er brukket har utviklet seg mye de siste årene. Enkelte bruddtyper, som tidligere ble behandlet med operasjon, blir i dag behandlet med gips eller skinne. Resultatene er like gode, og det er uten risikoen for komplikasjoner som en operasjon innebærer. Vi tror at ankelbrudd i overkant av ankelleddet, som er i god stilling når bruddet belastes, kan behandles uten operasjon. Derfor tar vi røntgenbilde mens du belaster den skadde ankelen med 50 prosent av din kroppsvekt. 

Brudd i leggbeinet i overkant av ankelleddet har tradisjonelt blitt behandlet med operasjon da tidligere studier har vist at bruddene er ustabile. Nyere forskning har likevel vist at en del av disse bruddene er stabile og ikke har behov for operasjon.

Hvis det viser seg at behandling med skinne eller gips er like bra som operasjon for disse ankelbruddene, ønsker vi å tillby behandling uten operasjon. Da unngår vi unødvendige kirurgiske komplikasjoner og unødvendige behandlingskostnader. 

Vitenskapelig tittel

Operativ versus ikke-operativ behandling av belastningsstabile suprasyndesmotiske ankelfrakturer

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med ankelbrudd i overkant av ankelleddet.

  • Du må være mellom 18 og 70 år
  • Skaden må være mindre enn 14 dager gammel
  • Du kan ikke ha operert ankelen tidligere
  • Du må være villig til å komme til oppfølging ved ett av sykehusene som er med i studien

Ønsker du å delta i studien vil vi at din behandlende lege kontakter oss. Ola Saatvedt Telefon: 611 57 485 E-post: Ola.Saatvedt@sykehuset-innlandet.no Håvard Furunes Telefon: 611 58 254 E-post: Havard.Furunes@sykehuset-innlandet.no

Hva innebærer studien?

Om du samtykker til å delta i studien er det tilfeldig hvilke behandling du får. 

Enten behandles du med støtteskinne på ankelen eller så opererer vi deg. Da setter vi inn en metalplate og noen skruer for å holde bruddet stabilt til det har grodd. 

Oppfølgingen er den samme uavhengig av behandlingsmetode.
Du får kontroll på sykehuset etter 2 uker, 6 uker, 3 måneder og 24 måneder. 

Ved disse kontrollene blir du bedt om å fylle ut spørreskjema og svare på hvordan ankelen funger og hvor vondt du har. En fysioterapeut vurderer bevegeligheten i ankelen din. Vi tar også røntgenbilder av ankelen.

Røntgenundersøkelsen tar rundt en halv time. Undersøkelsen hos fysioterapeuten tar rundt 45 minutter.

Du får dekket reiseutgifter.

Fordeler ved deltakelse

Ved å delta i studien får du tett og helhetlig oppfølging. 
Vi tar flere røntgenbilder i studien enn ved vanlig behandling. I tillegg får du en CT-undersøkelse for mer nøyaktig granskning av ankelskjelettet to år etter skaden. Det gir en minimal strålebelastning. 

Vær oppmerksom

Det er fordeler og ulemper ved begge behandlingene.

Et ankelbrudd innebærer en risiko for blodpropp uansett hvilke behandling du får. Ved å være i daglig bevegelse er risikoen for blodpropp liten. 

Behandles du med skinne er det en risiko for at bruddet ikke gror riktig. Om bruddet ikke gror riktig kan du oppleve slitasjeforandringer i ankelleddet. Dersom du opplever dette i oppfølgingsperioden blir du operert på vanlig måte for å unngå senere problemer. 

Er det grunner til at du ikke kan behandles med skinne så får du en tilpasset gips de første ukene.

Kontaktinformasjon


Ola Saatvedt
Telefon: 611 57 485
E-post: Ola.Saatvedt@sykehuset-innlandet.no

Håvard Furunes
Telefon: 611 58 254
E-post: Havard.Furunes@sykehuset-innlandet.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
  • Sykehuset Østfold
  • Oslo universitetssykehus