ADHD Effect

Hjernetrening for ungdom med ADHD

Vi undersøker om trening av hjernens styringsfunksjon gjør at ungdom med ADHD får bedre konsentrasjon på skolen og i fritiden.

Om studien

ADHD er en tilstand som kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Mange pasienter med ADHD behandles med medisiner, men disse gir ikke tilstrekkelig rehabilitering av hverdagsfunksjon.  

Vi undersøker effekten av programmet Goal Management Training (GMT) hos deg som er ungdom med ADHD. GMT er utviklet for å bedre hjernens styringsfunksjon, som er en vanlig utfordring ved ADHD. GMT lærer deg teknikker for å holde fast på målsettinger og gjennomføre oppgaver.

En randomisert, kontrollert klinisk behandlingsstudie gjennomføres. Vi rekrutterer 120 ungdommer i alderen 12-18 år som er henvist til spesialisthelsetjenesten. 

Studien skal undersøke effekten av GMT sammenlignet med standard behandling på bedring av styringsfunksjon, sosial funksjon og psykisk helse. Du som er forelder eller lærer vil også få opplæring i GMT-strategiene.

Deltakerne blir fordelt i grupper. En gruppe får standard behandling og tillegg av GMT, en annen gruppe får standard behandling. Du som deltar vil bli vurdert ved oppstart, 12 uker, 12 måneder og 24 måneder etter behandling. 

Målet er at studien vil gi verdifull kunnskap om hvilke metoder som gir god behandling for ADHD. 

Vitenskapelig tittel

Eksekutiv kontrolltrening for ungdom med ADHD: En randomisert kontrollert effektivitetsstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2023

Hvem kan delta?

Du som er ungdom mellom 12-18 år, og som i løpet at det siste halvåret har fått diagnosen ADHD ved Sykehuset Innlandet (BUP Hamar, BUP Gjøvik) eller Lovisenberg sykehus (Nic Waals institutt), kan delta i studien.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien vil bli undersøkt med tester og spørreskjemaer som undersøker konsentrasjon, planlegging, læring, det å huske ting og det å tenke fort (ca.1,5 time). De fleste testene gjøres på iPad. 

I tillegg ønsker vi at du fyller ut spørreskjema om hvordan du får til ting i hverdagen din og hvordan du har det.

Noen av testene og spørreskjemaene vil bli gjentatt etter behandlingen, og så igjen etter 12 måneder og etter 24 måneder. 

Du som blir trukket ut til å være med i hjernetreningsgruppen (GMT) vil få 2 timers trening på BUP 1 gang per uke, fordelt over 7 uker (7 ganger). Treningen består av opplæring og diskusjoner i gruppa, i tillegg til noen praktiske øvelser.

Vær oppmerksom

Dersom du og dine foreldre ønsker det, vil din behandler få informasjon om resultatene av undersøkelsene, og informasjonen kan være en hjelp i den videre behandlingen. 

Vi håper du som får hjernetreningen vil kunne lære deg nyttige teknikker og øvelser som kan brukes for å få mer til i hverdagen. 

Du kan kunne bli sliten av å bli undersøkt/svare på skjema, men vi vil legge inn pauser under testingen. Det er ikke tidspress på skjemaene.

Kontaktinformasjon

Merete Glenne Øie

Prosjektleder

m.g.oie@psykologi.uio.no 408 89 007

Anne Myge Gulsrud

Kontaktperson, BUP Gjøvik

anne.myge.gulsrud@sykehuset-innlandet.no 938 83 976

Ingvild Haugen

Kontaktperson, BUP Hamar

ingvild.haugen@sykehuset-innlandet.no  482 12 59

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus

I denne multisenterstudien samarbeider følgende parter:

  • Sykehuset Innlandet (forskningsansvarlig institusjon og prosjektansvarlig for data innsamlet ved sykehuset) 
  • Lovisenberg diakonale sykehus (prosjektansvarlig for data innsamlet ved sykehuset) 
  • Universitetet i Oslo (samarbeidspartner og koordinerende rolle) 

Les mer om hjernetrening for ungdom med ADHD (sv.uio.no)