Mobiltelefon ligger på et bord, med to mennesker som snakker sammen i bakgrunnen, illustrasjonsbilde

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ringe vårt sentralbord eller sende e-post til postmottaket. Ikke skriv sensitiv informasjon eller helseopplysninger i e-post.

Kontakt

​Telefon: 915 06 200​​

E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Sentralbord
915 06 200
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 21:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 21:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 08:00 - 21:00
 • Søndag 09:00 - 21:00
Akuttmottaket betjener sentralbordet utenfor åpningstid.

Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post:

 • All e-post mottas og videresendes til rett person eller avdeling. Oppgi hvilket sykehus, divisjon, avdeling eller enhet henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person, slik at vi vet hvem som er rett mottaker.
 • All elektronisk post som sendes via Altinn må sendes til organisasjonsnummer 983971709.
 • Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.
 • Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.
 • Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer). I slike tilfeller oppfordrer vi til å bruke vår postadresse.
 • Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
 • Skal du endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt med avdelingen du har mottatt innkalling fra.

All administrativ post sendes service- og administrasjonssenteret.

Postadresse
Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal​​
Besøksadresse
Sykehuset Innlandet
Furnesvegen 26
2380 Brumunddal​

Postadresser til sykehus og behandlingssteder

Besøksadresser til sykehus og behandlingssteder

Fakturaadresse
Sykehuset Innlandet
Fakturamottak
Postboks 104
2381 Brumunddal

983 971 709

Sist oppdatert 14.06.2024