Mennesker som diskuterer og gestikulerer, illustrasjonsbilde

Media

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling.

Mediehenvendelser​

 • Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (klokka 08.00-16.00).
 • Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut er oppdatert og korrekt.

Andre hen​​​vendelser? 

Merk at alle andre henvendelser enn mediehe​nvendelser må sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Kontakt

​Pressetelefon: 62 33 33 33   
E-po​st: ko​​​mmunikasjon@sykehuset-innlandet.no​

Våre presse​vakter

Line Fuglehaug

Kommunikasjonsrådgiver

Line.Fuglehaug@sykehuset-innlandet.no 970 65 959

Anette Løberg

Kommunikasjonsrådgiver

Anette.Loberg@sykehuset-innlandet.no 909 15 417

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Frank.Roar.Byenstuen@sykehuset-innlandet.no 913 18 685​

Nyheter

 • 30. november 2023
  Starter planarbeid for Mjøssykehuset

  Helse Sør-Øst RHF setter i gang reguleringsarbeid for etablering av Mjøssykehuset i samarbeid med Ringsaker kommune.

 • 29. november 2023
  Tre direktører ansatt i Sykehuset Innlandet

  Trine Fleischer Eng, Siv Cathrine Høymork og Roger Jenssen er ansatt som henholdsvis direktør divisjon Elverum-Hamar, direktør divisjon Habilitering/rehabilitering og direktør divisjon Eiendom og internservice.

 • 17. november 2023
  Samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Innlandet

  Strategisk samarbeidsutvalg har landet en samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i opptaksområdet. Avtalen skal nå forankres og behandles i kommunene og i foretaket.

Sist oppdatert 03.05.2023