Mennesker som diskuterer og gestikulerer, illustrasjonsbilde

Media

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling.

Kontakt

​Pressetelefon: 62 33 33 33   
E-po​st: ko​​​mmunikasjon@sykehuset-innlandet.no​

Merk at alle andre henvendelser enn mediehe​nvendelser må rettes til vårt sentralbord eller postmottak.

Kontakt oss

  • Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (klokka 08.00-16.00).
  • Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i helseforetaket.

Våre presse​vakter

Line Fuglehaug

Kommunikasjonsrådgiver

Line.Fuglehaug@sykehuset-innlandet.no 970 65 959

Anette Løberg

Kommunikasjonsrådgiver

Anette.Loberg@sykehuset-innlandet.no 909 15 417

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Frank.Roar.Byenstuen@sykehuset-innlandet.no 913 18 685​
Sist oppdatert 17.04.2024