Alle sykehusene ute av beredskap

Alle Sykehuset Innlandets sykehus er nå ute av beredskap.

Publisert 09.01.2023
Sist oppdatert 11.01.2023

​Sykehusene i Elverum og Hamar gikk ut av beredskap mandag 9. januar, mens sykehusene på Gjøvik og Lillehammer opphevet beredskapen 4. januar. 

​Dermed er alle de somatiske sykehusene i Innlandet tilbake i en normal driftssituasjon, etter perioder med grønn beredskap. 

Det er fortsatt høyt press på enkelte avdelinger som følge av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte.