Ambulanser til Ukraina

Denne uka blir tre ambulanser fra Innlandet overlevert til en norsk hjelpeorganisasjon for bruk i Ukraina.

Publisert 25.04.2023

​Ambulansene er nylig EU-godkjent etter en omfattende dugnadsinnsats for å få satt dem i forskriftsmessig og god stand. 

Kostbare reparasjoner på dugnad 

De tre ambulansene har alle tidligere vært i drift i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, men tatt ut av tjeneste som følge av tekniske feil og mangler, karosseriskader og annet. 

– For Sykehuset Innlandet ville ikke kostnadene for å sette i stand bilene kunne forsvares. Da bilene måtte kondemneres eller selges, kom idéen om å samle gode krefter for å sette i stand bilene på dugnad, forteller områdeleder i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet Håvard Åsengen.  ​

Tre gule ambulanser som er satt i stand for bruk i Ukraina .

Tre utrangerte ambulanser er satt i stand på dugnad for bruk i Ukraina.

Lokal dugnadsinnsats 

Sammen med kollegaer i ambulansetjenesten ble en lang rekke lokale bedrifter i Gjøvik og  Toten-distriktet med på den omfattende dugnaden.  

– Da vi henvendte oss til ulike lokale samarbeidspartnere med spørsmål om muligheten for å få satt bilene i forskriftsmessig stand til formålet var det kun velvillighet og et unisont ja fra alle parter, forteller han. 

Blant annet har et bilbergingsfirma hentet utrangerte ambulanser fra andre stasjoner til Gjøvik, verksteder og bilopprettingsfirmaer har utført ulike reparasjoner,

karosseriarbeid, anskaffelser av karosserideler, og EU-kontroller. Et billakkeringsfirma har bistått med lakkering og skifte av karosserideler og et profileringsfirma har sørget for riktig merking av ambulansene med både engelsk og ukrainsk tekst. 

Utstyrsmangel 

Mangel på ambulanser i Ukraina har lenge vært godt kjent, og i det siste har det vært ekstra krevende å skaffe til veie nok materiell. Åsengen sier det derfor føles godt at de nå, som følge av en stor innsats fra så mange involverte, kan stille tre biler i god forskriftsmessig stand tilgjengelig. 

– Det gjør inntrykk å se og høre om det voldsomme behovet for medisinsk hjelp i Ukraina, og den store mangelen på blant annet ambulanser. Mange hjelpeorganisasjoner har jobbet med å sende brukte ambulanser fra Norge til Ukraina helt siden krigen brøt ut, men de opplever nå at det begynner å bli få brukte ambulanser i Norge tilgjengelig. 

Det er hjelpeorganisasjonen Ukrainas Frihetshjelp som overtar ambulansene. 

– Det er en organisasjon vi har hatt samarbeid med også tidligere, og som har formidlet ambulanser til Ukraina også fra andre steder, sier Åsengen. ​