Ambulansetjenesten i Innlandet - et historisk tilbakeblikk

Historien om ambulansetjenesten i Innlandet er både lang, innholdsrik og tettpakket med endringer og utvikling. Fra å være en provisorisk transporttjeneste i skikkelig «gamledager» til å bli en viktig og ofte avgjørende brikke i den akuttmedisinske kjeden.

Publisert 23.06.2023
Sist oppdatert 12.03.2024
Forfatter Odleif Bakken viser fram boka.

Odleif Bakken med boka som forteller historien om ambulansetjenestens opprinnelse og utvikling i Hedmark og Oppland. 

Etter et langt yrkesliv, både i helsetjenesten generelt, og flere tiår som leder innenfor det prehospitale fagområdet, har Odleif Bakken innledet pensjonisttilværelsen med å samle deler av ambulansehistorien mellom to permer. 

I boka «Ambulansetjenesten i Innlandet – et historisk tilbakeblikk» har han samlet beretninger om opprinnelsen til det som er dagens ambulansetjeneste. 

Stort materiale 

Det finnes uendelig mange historier om flere tiår med pasienttransport fra de to store fylkene Hedmark og Oppland. 

– Det ville vært umulig å få med alt i en bok, men ved hjelp av en lang rekke tidligere eiere, ansatte og ledere i de ulike tjenestene har vi fått samlet mye, forteller Bakken. 

Innledningsvis fortelles det i boken om hvordan pasientene fra 1920-tallet ble lagt i fletta kurver og fraktet med hest. 

En av historiene handler om en pasient i Sollia som ble alvorlig syk som følge av sprukket blindtarm og måtte fraktes til sykehus på Elverum. Transporten gikk først med hest og deretter med kjelke trukket av en motorsykkel til Atna. Ei jordmor i bygda var med som hjelper, men hun falt av underveis. Dette ble ikke oppdaget før transporten kom fram til Atna. Pasienten ble sendt videre med tog, men døde på sykehuset få dager senere. Jordmora ble gjenfunnet og klarte seg bra. ​

Gleder og s​orger

Mens boken beskriver utviklingen både når det gjelder materiell, kompetanse og medisinsk utstyr, forteller den også historien om en lang rekke kamper knyttet til både finansiering og organisering av tjenestene.  

– Fra starten var sjuketransporten langt på vei en ren idealistisk virksomhet. Idealismen har nok hengt hele veien, men mange har kjempet mange kamper for å få godtgjørelse for arbeidet som er lagt ned, forteller Bakken. 

I tillegg inneholder boken en rekke skildringer av opprivende diskusjoner og reaksjoner i forbindelse med overføring av ambulansetjenesten fra private aktører til fylkeskommunene og senere til spesialisthelsetjenesten. 

– For mange var det en vanskelig tid, der de ble fratatt livsverkene sine, og langt på vei en hel livsstil, forteller han. 

Mange tidligere ansatte forteller også i boken om hendelser de har vært med på som har preget dem hele livet. Både tragiske hendelser der liv har gått tapt og nye liv som har startet i et trangt bårerom i ambulansen. 

Mange skal ​​takkes 

Odleif Bakken gir mye av æren for boken til de mange som har bidratt både med innhold og bilder. 

– I tillegg fortjener alle som på ulike måter har vært tilknyttet sjuke- og pasienttransport gjennom de siste 100 årene en stor takk for alle sine bidrag på ulike vis. Det er svært mange som har vært med på å legge grunnlaget for den robuste og solide ambulansetjenesten vi har i dag, og som fortsatt er i en rask og rivende utvikling, sier han.  

Nylig ble alle bidragsyterne invitert til boklansering ved divisjon Prehospitale tjenester sitt administrasjonssenter på Moelv. ​

– Flere tok turen og ble der takket for både innsats og bidrag til boken. Mange hadde mye å prate og mimre om, så der var det sikkert nok historier til en hel bok til, humrer Bakken. 

Bidragsytere får utdelt bøker under markeringen.

Forfatter Odleif Bakken deler ut bøker under markerigen på Moelv, der flere av de som har bidratt med innhold til boka. var samlet.

​Gave ti​l ansatte

Divisjonsdirektør for Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet er imponert og stolt over Odleif Bakkens bokprosjekt.​

– Resultatet er en flott og innholdsrik historisk beretning som dokumenterer utviklingen av pasienttransport i gamle Hedmark og Oppland. Jeg håper boken kan være til glede både for de som har vært med på utviklingen, og en inspirasjon for nåværende og framtidige ansatte til å drive denne viktige delen av helsetjenesten videre, sier han. 

De frammøtte under boklanseringen på Moelv, gruppebilde.

Divisjon Prehospitale tjenester inviterte alle som har bidratt med innhold til boka til en markering på Moelv i juni.

Alle ansatte i divisjon Prehospitale tjenester har fått et eksemplar av boka i gave, som takk for innsatsen de gjør hver eneste dag og ikke minst gjennom om en lang og krevende periode med pandemi. Andre samarbeidspartnere og relevante aktører vil også motta boken som gave.

– Vi opplever allerede stor etterspørsel etter boka også fra andre. Det er derfor bestemt at restopplaget kan kjøpes for kostpris 200 kroner av de som ønsker et eksemplar, sier Kristoffersen. 

Interessert i boka?

Line Fuglehaug

Kommunikasjonsrådgiver

Line.Fuglehaug@sykehuset-innlandet.no 970 65 959