Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Fra juni 2023 får leger og psykologer, på tvers av sykehus i spesialisthelsetjenesten, tilgang til enkelte dokumenter fra pasienters journaler gjennom kjernejournal. Fastleger og legevaktsleger får tilgang til samme journaldokumenter. Målet er å gi enda sikrere og raskere helsehjelp.

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 21.06.2023
Lege og sykepleier ved pasientseng, illustrasjonsfoto
Leger og psykologer får nå enklere tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer og trenger for å behandle en pasient.

Informasjon om tidligere sykdommer og behandling kan være avgjørende for å yte god helsehjelp. Med deling av dokumenter i kjernejournal får nå leger og psykologer ved sykehus og i kommunale helsetjenester, både enklere og raskere tilgang til nyttige opplysninger fra andre behandlingssteder. 

Løsningen for dokumentdeling innføres gradvis i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultater fra bildeundersøkelser og henvisninger sendt fra sykehus, som vil være tilgjengelig. 

Forenkler en tid​​krevende prosess 

Sykehusenes pasientjournalsystemer har til nå hatt begrenset mulighet til å snakke med andre systemer. Legevaktsleger har for eksempel ikke hatt tilgang til informasjon fra sykehuset når pasienter har kommet til akutt behandling på legevakten. Nødvendige opplysninger fra andre helseforetak har også vært krevende å få tak i for helsepersonell på sykehusene. Informasjon har blitt utvekslet på telefax, per telefon eller som post. 

– Når dokumenter nå deles via kjernejournal, får våre leger og psykologer raskere tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer og trenger for å behandle en pasient, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen. 

– Opptaksområdet til Sykehuset Innlandet omfatter flere av landets største hyttedestinasjoner. Med denne løsningen blir det enklere å behandle tilreisende pasienter som er bosatt utenfor vårt opptaksområde og har blitt behandlet ved andre sykehus i landet, legger Pettersen til. 

Pasienter kan b​egrense deling 

​ Det er viktig at pasienter og pårørende er klare over deres rett til å begrense tilgang til deres journaldokumenter. Pasienter må aktivt begrense deling hvis det er opplysninger de ikke ønsker at andre behandlere skal kunne lese, forklarer Pettersen. 

Pasienter kan selv legge inn begrensninger i kjernejournal på helsenorge.no. Pasienter som ikke har brukerprofil på helsenorge.no, kan kontakte Helsenorges veiledningstjeneste for å få hjelp. 

Les om hv​​em som har tilgang til din kjernejournal og hvordan du kan beg​​rense tilganger (helsenorge.no)

Se kontaktinformasjon til Helsenorges veiledningstjeneste (helsenorge.no)

Pasienter kan også begrense eller sperre for deling av journaldokumenter ved å kontakte sitt behandlingssted. 


Om kjernej​​ournal

​​​Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette.  

Kjernejournalen er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder. 

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp. Alle oppslag loggføres for å ivareta informasjonssikkerheten. 

Les mer om kjernejournal på Helsenorges nettsider (helsenorge.no)Les om rettigheter knyttet til kjernejournal (sykehuset-innlandet.no)