Felles henvisningsmottak ved alle helseforetak

Fra 1. september skal alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes ett sted. Målet med felles henvisningsmottak er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et distriktspsykiatrisk senter.

Helse Sør-Øst
Publisert 04.09.2023

– Ordningen vil også gjøre det enklere for fastlegene. Nå skal de henvise alle voksne med behov for psykisk helsehjelp til ett sted, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. 

Tidligere har fastlegene måttet forholde seg til mange avtalespesialister.

– For mange fastleger har det ofte vært vanskelig å finne en avtalespesialist med ledig kapasitet, men nå slipper fastlegene å bruke ressurser på dette, sier leder av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst, Jan Morten Engzelius.

For pasientene betyr den nye ordningen styrkede rettigheter. Tidligere har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist fått de de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Nå skal alle få vurdert henvisningen sin innen ti dager, og de skal få tildelt en frist for når helsehjelpen senest skal starte. 

​​