Firedagersbehandlingen virker

OCD-teamet i Sykehuset Innlandet rapporterer om gode erfaringer med den såkalte firedagersbehandlingen. I Sykehuset Innlandet tilbys pasienter behandlingen både ved BUP Gjøvik (barn og unge) og DPS Gjøvik (voksne).

Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 21.01.2023

Ifølge Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelser anslås det at rundt 0,2-1 prosent av befolkningen har en tvangslidelse. Tvangslidelse rammer tidlig i livet og ubehandlet blir den ofte kronisk. 

I perioden 2011–2016 ble det gjennomført et nasjonalt prosjekt der det ble opprettet spesialiserte behandlingsteam (OCD-team) i norske helseforetak. Dette ble gjort for å sikre at alle OCD-pasienter skal ha tilgang på dokumentert virksom og kvalitetssikret behandling. OCD-teamet i Gjøvik har fått grundig opplæring om firedagersbehandlingen hos Helse Bergen.​

Ansatte i OCD-teamet ved DPS Gjøvik, gruppebilde

OCD-teamet ved DPS Gjøvik fra venstre: Hanne Ringvoll, Vegard Paulseth, Elin Bredesen, Bror Gerhard Skårstad Walderhaug, Ingvild Gangstad Jahren, Marianne Slettmo Jordet, Kerstin Zimmermann.

​Hva er firedagersbehandlingen?

The Bergen 4-day Treatment (B4DT) er utviklet av psykologene og professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Universitetet i Bergen for behandling av tvangslidelser. Behandlingen er også tilpasset til bruk for andre psykiske lidelser. 

OCD-teamet i Sykehuset Innlandet ved DPS Gjøvik, benytter behandlingen for tvangslidelser, panikklidelse og sosial fobi. Så langt viser behandlingen svært gode resultatene for disse gruppene, og pasienter forteller at de foretrekker denne behandlingen framfor ordinær behandling gitt ukentlig over lengre tid.

For å nyttiggjøre seg firedagersbehandlingen er det noen viktige forutsetninger som må være oppfylt:

  • Pasienten må selv ta et valg om å ville bli kvitt lidelsen og å gå fullt inn for dette
  • Kartlegging og god informasjon om hva behandlingen innebærer
  • Behandlingen skreddersys til den enkelte og må gis full oppmerksomhet
  • God utredning og diagnostisering før tilbud om behandling​

Effektiv behandling​​​

Tvangslidelse er en lidelse som i ulik grad påvirker livskvalitet og funksjon negativt både for den som selv blir rammet, for pårørende og for livet generelt.  

Teamet på DPS Gjøvik forteller at etter den intensive behandlingen, blir pasientene fulgt opp etter ti dager, tre måneder og ett år. Ved oppfølging etter én uke, opplever 90 prosent en klar bedring. Fire år etter behandlingen, er nesten 70 prosent kvitt lidelsen. De samme gode resultatene dokumenteres hos OCD-teamet i Gjøvik.

- Vi har standardiserte verktøy som måler og dokumenter symptomer og resultater for å kartlegge effekten av behandlingen. Det gir virkelige mening å jobbe slik når en ser hvordan folk tar livene sine tilbake, sier terapeut i OCD-teamet Bror Walderhaug.​

​Med seg selv som verktøy​

Prosessen starter med førstesamtale etter henvisning til OCD-teamet fra inntaksteamet i DPS. I førstesamtalen blir pasienten informert om behandlingsmetoder innen ERP (eksponering med responsprevensjon), og får selv velge mellom firedagersbehandlingen eller individuell behandling over 15 uker. 

Teamet forteller at så å si alle velger firedagersbehandlingen, selv om de fleste syns det høres skummelt ut. Lidelsen kan ha vart i flere år, og livet er innrettet der etter. Tanken på at skal kunne lære å håndtere en så overgripende og plagsom lidelse, virker ofte både skremmende og for godt til å være sant. Mange av pasientene som kommer til OCD-teamet har skjult sin tvang eller angst over lang tid, og strevet med dette på egenhånd eller sammen med sine nærmeste. Bare det å ta steget inn i lokalene til OCD-temaet og møte terapeutene og andre med lignende utfordringer, kan utløse sterke følelser.

Etter førstesamtalen gjør teamet en grundig kartlegging for å få en mer detaljert oversikt over den enkeltes utfordringer. Samtidig starter et viktig motivasjonsarbeid der pasienten får god informasjon om behandlingsmetoden og håp om bedring. 

Pasienten blir så introdusert for ei gruppe som består av rundt fem andre pasienter og like mange terapeuter. Her deles historier, erfaringer og den enkelte setter ord på sine utfordringer. 

Deltakerne forberedes på å gjennomføre en intens prosess der de blir eksponert for akkurat det som trigger deres spesielle angst eller tvangsriutale. Terapeutene bruker seg selv som verktøy da de sammen med pasienten drar til et sted der pasientens tvang eller angst er mest plagsom. Selve eksponeringen skjer i trygge rammer og med passe mye press og støtte.​

Historien til Silje

Terapeutene har gjort avtale med Silje, om å fortelle litt om behandlingen hun har mottatt. På telefon forteller hun at hun var med for om lag fire uker siden. 

Silje syns selv hun hadde slitt lenge. Allerede første dag av behandlingen følte hun på mestring, og beskriver det som betryggende å møte andre med samme utfordringer. Videre forteller hun at undervisningen, som gis i behandlingen, var nyttig både for henne selv og for hennes pårørende. 

Hun syns det var lærerikt å jobbe med det hun selv slet med, men syns det også var utrolig vanskelig å stå i angsten og kjenne på følelser. Silje sier også at pårørendeundervisingen var nyttig. Både hun selv og pårørende har fått større forståelse for hva hun sliter med. 

- Jeg opplever å ha fått ny og bedre støtte fra pårørende, da de også måtte tenke nytt, sier hun. 

Opplegget innebærer i tillegg å øve og gjøre spesielle oppgaver på kveldstid underveis i behandlingen. Silje forteller at hun klarte å utsett seg for nye ting. Oppsummering på den fjerde dagen handlet om å dele med andre. For Silje var det morsomt å høre om at så mye hadde snudd hos alle deltakerne. Hun forteller at hun tar mindre hensyn til angsten sin nå, og har fått et helt annet liv. 

- Jeg har lært masse om livet og ønsker å fortsette å gi slipp på tvangen, forteller hun med glad stemme. Til andre med samme utfordringer har hun følgende oppfordring. 

- Det er dritvondt og drithardt, men våg å slippe taket i tvangen. Det er verdt det. Det er tøft å slite med dette alene. Behandlingen har gitt meg innsikt og bedre selvtillit. Jeg har fått et helt annet liv og kan endelig leve normalt, forteller hun.

Silje og mange av de andre deltakerne på firedagersbehandlingen ved DPS Gjøvik mestrer nå å være sin egen terapeut. For OCD-teamet gir dette intense arbeidet god mening når en ser hvor godt metoden hjelper og hvordan deltakerne åpner opp, støtter hverandre og utvikler mestring og selvtillit. De roser utviklerne fra Bergen (B4DT), som gir så grundig og god opplæring, og som følger opp alle som lærer seg metoden.