Fra trainee- til spesialsykepleiere

Ragnhild Haukåen og Maren Hagen Melby var to av til sammen seks traineesykepleiere som ble ansatt da sykehuset på Lillehammer blant de første i landet etablerte ordningen i 2018.

Publisert 19.04.2023
Sist oppdatert 14.08.2023

​Nå får sykehuset snart også nyte godt av deres kompetanse som spesialsykepleiere, da de begge går i utdanningsstilling for å bli spesialsykepleiere. Ragnhild utdanner seg til kreftsykepleier, mens Maren skal bli lungesykepleier. 

To blide traineesykepleiere i sykehuskorridor.

Maren Hagen Melby (t.v.) og Ragnhild Haukåen startet som traineesykepleiere og utdanner seg nå til spesialsykepleiere.

Traineeo​​​rdningen

Gjennom traineeordningen, som går over en periode på to år, får nyutdannede sykepleiere tilbud om full stilling og erfaring fra ulike sykehusavdelinger. Dette er ett av flere tiltak for å rekruttere nye sykepleiere, og de to tidligere traineene fullroser ordningen. 

– Som nyutdannet sykepleier er læringskurven stupbratt. Som trainee fikk vi tett oppfølging og god veiledning, noe som føltes veldig trygt som fersk sykepleier, sier de to sykepleierne. 

Traineeordningen gjelder for nyutdannede sykepleiere, eller sykepleiere med inntil to års erfaring, og går over en periode på to år. I løpet av denne perioden får traineesykepleierne jobbe åtte måneder ved tre ulike avdelinger innenfor kirurgi, medisin, nevrologi og akuttmedisin.  

– På den måten får traineesykepleierne variert erfaring og kompetanse fra ulike fagmiljøer. I tillegg får de i hele perioden faglig veiledning og deltar i et eget kompetanseprogram, forteller Ingrid Omtvedt, som er traineekoordinator i divisjon Gjøvik-Lillehammer. 

Nå er det lyst ut nye traineestillinger for sykepleiere ved  flere av sykehusene i Innlandet​​, etter et opphold i ordningen under pandemien. 

Ragnhild Haukåen og Maren Hagen Melby anbefaler både traineeordningen og sykepleieryrket generelt. 

– Sykepleieryrket er spennende med mange muligheter og spennende utvikling. Ved å starte som trainee i sykepleieryrket får en jobb i full stilling rett etter endt studie, og samtidig mye relevant og viktig erfaring på kort tid, innenfor trygge rammer, sier de. ​

Utdanningsstillinger 

Etter to år som traineesykepleiere valgte både Ragnhild og Maren å fortsette som sykepleiere ved medisinsk avdeling på Lillehammer. Ragnhild på infeksjonsposten og Maren på medisinsk sengepost. Nå har de kastet seg på et nytt «rekrutteringstiltak», ved å gå inn i utdanningsstillinger. 

Ragnhild har ett år igjen før hun er ferdig utdannet spesialisert kreftsykepleier, mens Maren starter spesialisering innen lungesykepleie fra høsten. 

Utdanningsstillinger går over to år, der de kombinerer studier med jobb og får lønn under utdanningen. Deretter følger en plikttjeneste på to år. Håpet er at de to blir værende i Sykehuset Innlandet også etter denne fireårsperioden.

– Foreløpig har vi ikke noen andre planer enn det. Det viktigste er at vi får brukt kunnskapen vår og jobbe i avdelinger med faglig fokus og godt arbeidsmiljø, sier de.