Går videre med Mjøssykehuset

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. – Dette vedtaket er viktig for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene i Sykehuset Innlandet, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Publisert 22.09.2022
Sist oppdatert 03.08.2023

​Styret i Helse Sør-Øst RHF drøftet to alternativer​ for videreutvikling av Sykehuset Innlandet, et mjøssykehus på Moelv og et nullpluss-alternativ med erstatningssykehus på Hamar.

– Begge alternativene har sine styrker og svakheter. Dette har vært en kompleks og krevende sak, men det var vesentlig for styret å ta en avgjørelse nå, sier Gjedrem.

Styrets vedtak ble fattet mot fire stemmer.​​​​​

Les hele nyhetssaken på Helse Sør-Øst RHF sin nettsider ​​(helse-sorost.no)