Grønn beredskap ved sykehuset på Lillehammer

Det er innført grønn beredskap ved sykehuset på Lillehammer som følge av kapasitetsutfordringer og høyt korttidsfravær.

Publisert 31.12.2022
Sist oppdatert 02.01.2023

Beredskapen ved sykehusene i Elverum, Hamar og Gjøvik opprettholdes. 

Det er for tiden stort press på alle de somatiske sykehusene i Innlandet og det forventes en høy belastning også gjennom nyttårshelgen. 

Generelt er det utfordringer med kapasitet som følge av en kombinasjon av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. Luftveisinfeksjoner dominerer i begge grupper. 

Det er iverksatt en rekke tiltak, men utfordringene ved sykehusene er av en slik størrelse at det er behov for å ta i bruk virkemidler som er knyttet til nivået grønn beredskap. Det innebærer at man setter beredskapsledelse og styrker bemanningen på enkeltområder slik at pasientene får den hjelp de trenger. 

Ved inngangen til jula ble det innført grønn beredskap ved sykehusene i Elverum, Hamar og Gjøvik. Fredag 30. desember ble det besluttet å innføre grønn beredskap også ved sykehuset på Lillehammer.