Grønn beredskap ved tre av sykehusene

Det er innført grønn beredskap ved sykehusene i Elverum, Hamar og Gjøvik som følge av kapasitetsutfordringer og høyt korttidsfravær.

Publisert 20.12.2022
Sist oppdatert 14.08.2023

​​I Sykehuset Innlandet er det generelt utfordringer med kapasitet som følge av en kombinasjon av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. Luftveisinfeksjoner dominerer i begge grupper. ​

Det er iverksatt en rekke tiltak, men utfordringene ved disse tre sykehusene er av en slik størrelse at det er behov for å ta i bruk virkemidler som er knyttet til nivået grønn beredskap. 

- Sykefraværet har vært opp mot 20 prosent i enkelte avdelinger. Mange pasienter har luftveisinfeksjoner, og økt behov for isolering av smittebærende pasienter fører til en mer krevende driftssituasjon. Det er årsaken til at divisjonen velger å gå i  beredskap, sier divisjonsdirektør Håvard Kydland. 

Også ved sykehuset på Gjøvik er det gjort tiltak i løpet av dagen for å håndtere økt pågang av pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. Det blir gjort vurdering om eventuelle nye tiltak i morgen.