Grønn beredskap ved tre sykehus

Sykehusene på Gjøvik, Elverum og Hamar har gått tilbake til grønn beredskap.

Publisert 12.01.2023
Sist oppdatert 20.01.2023

Det er for tiden stor pågang av pasienter til sykehusene i Innlandet. 

Ved sykehusene på Gjøvik, Elverum og Hamar har pågangen de siste døgnene vært så stor at sykehusene har valgt å gå tilbake til grønn beredskap. Gjøvik hevet beredskapsnivået onsdag 11. januar og Elverum og Hamar torsdag 12. januar. 

I Sykehuset Innlandet er det generelt utfordringer med kapasitet som følge av en kombinasjon av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. 

Bakgrunnen for at sykehusene har valgt å gå i grønn beredskap er overbelegg ved flere sengeposter og utfordringer med å dekke opp vakter på enkelte avdelinger. 

Det iverksettes flere tiltak for å bedre situasjonen.