Hjerte- og lungeredning alles ansvar

Et godt samarbeid mellom befolkningen, AMK og ambulansepersonell er ofte avgjørende når hjertet svikter. Jo tidligere hjerte- og lungeredningen starter, dess større er sjansene for å overleve.

Publisert 01.07.2024
Sist oppdatert 02.07.2024

Helsedirektoratet utarbeider kvartalsvis kvalitetsindikatorer som viser hvor ofte hjerte- og lungeredning (HLR) startes av tilstedeværende før ambulansen ankommer stedet. Videre viser kvalitetsindikatorene antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere som ble behandlet av ambulansepersonell.

Les mer og finn kvalitetsindikatorene for alle helseforetakene, inkludert Sykehuset Innlandet, i sak fra Helse Sør-Øst:

Hjerte- og lungeredning alles ansvar (helse-sorost.no)