Intensjonsavtale om medisinstudier

For å kunne utdanne flere leger, satser Universitetet i Oslo (UiO) på å opprette en ny campus knyttet til Sykehuset Innlandet.

Publisert 17.11.2022
Sist oppdatert 14.08.2023

Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet har inngått en intensjonsavtale om at studenter skal kunne ta sitt fjerde og femte studieår i Innlandet. De første årene av studiet tas i Oslo. 

Grimstadutvalget gikk for tre år siden inn for at Norge måtte utdanne flere leger, istedenfor at studenter drar utenlands for å studere medisin. Universitetet i Oslo ønsker å ta opp flere studenter, og å etablere desentraliserte utdanninger. I Innlandet betyr det et samarbeid med Sykehuset Innlandet og kommunene i fylket.

UiO og Sykehuset Innlandet har lenge samarbeidet om praksisplasser for medisinstudentene. For to år siden avtalte partene å se på både økning i praksisplasser, og mulighet for desentral utdanning.

Ti studenter i​ det første kullet

Planen er å sende de første ti studentene til en ny campus i Innlandet fra våren 2025, og ti nye høsten samme år. Fakultetet tar opp studenter to ganger i året.

- Vi gleder oss til å få studenter på plass i Sykehuset Innlandet. De har et flott fagmiljø som vil følge studentene tett opp. Vi har hatt et godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

- Vi ser et stort faglig potensial ved et slik prosjekt, som innebærer en utvidelse av et godt samarbeid om medisinstudier. Det vil på sikt også bidra til bedre rekruttering ved at leger får en større del av sin utdanning i Innlandet, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet HF.

Les mer på Universitetet i Oslo sine nettsider: ​

UiOs medisinstudenter​​ kan ta to studieår i Innlandet (uio.no)​​

Det blir gitt en orientering om saken til styret i Sykehuset Innlandet 24. november: 

Les styresak om intensjonsavtalen​