Inviterer menn til å undersøke hovedpulsåren

Alle 65 år gamle menn i Innlandet vil i tiden framover motta invitasjon til å delta i en ny studie i Sykehuset Innlandet der målet er å avdekke utposninger på hovedpulsåren, på fagspråket omtalt som aortaaneurisme.

Publisert 29.04.2024
Lege ser på skjerm under ultralyd av aorta.
Doktorgradsstipendiat Chrissie Andersen håper mange menn vil delta i den nye studien.

Årlig behandles 80-100 personer med aortaaneurisme i Innlandet, og antall operasjoner per innbygger i Innlandet er nesten fire ganger i høyere enn for eksempel i Oslo. Fire av fem som får sykdommen er menn.

– Vi anslår at opp mot 10 prosent av menn i Innlandet har sykdommen. Målet med denne studien er å avdekke sykdommen på et tidlig stadium, slik at pasientene kan få behandling før tilstanden blir kritisk, sier seksjonsoverlege karkirurgi ved sykehuset på Hamar, Christian Lyng.

Lege i spesialisering Chrissie Andersen og seksjonsoverlege Christian Lyng.
Doktorgradsstipendiat Chrissie Andersen og seksjonsoverlege karkirurgi i Christian Lyng har tro på at studien vil bidra til å redusere dødelighet og kanskje gi svar på hvorfor utposning på hovedpulsåren er mer utbredt i Innlandet enn andre steder. 

Doktorgradsarbeid

Lege spesialisering, Chrissie Andersen, vil de neste årene i sitt doktorgradsstipendiat forsøke å finne noen svar knyttet til sykdommen, som hvordan det vil påvirke dødelighet å avdekke utposninger tidlig for å forebygge at hovedpulsåren sprekker, og mulige årsakssammenhenger som gjør menn i Innlandet mer utsatt for sykdommen enn andre.

– Utvidelser av hovedpulsåren gir ingen plager eller symptomer. Dødeligheten når en hovedpulsåre sprekker er på 70-80 prosent. Mange pasienter når aldri fram til sykehus, og av de som når fram og får akutt kirurgi er dødeligheten fortsatt 30 prosent, forteller seksjonsoverlege Christian Lyng.

Det er med andre ord en stor fordel å oppdage og behandle tilstanden i en planlagt fase.

Håper mange vil delta

Det eksisterer i dag ingen nasjonal masseundersøkelse for utvidelse av hovedpulsåren, og de som får tilbud om behandling har som regel fått sykdommen tilfeldig påvist i forbindelse med andre undersøkelser.

– Vi håper at så mange som mulig av alle som mottar brev med invitasjon til å delta i studien takker ja. Da kan vi forhåpentligvis finne mange svar, som kan bidra til å forbedre forebyggende behandling i framtiden, sier doktorgradsstipendiaten.

Hun forteller at den aktuelle undersøkelsen er helt ufarlig, smertefri og rask. I tillegg er den gratis. Chrissie Andersen slår på ultralydapparatet for å demonstrere på seksjonsoverlegen hvordan det hele foregår.

– Størrelsen på hovedpulsåren måles ved å foreta en ultralyd på magen. I tillegg måles blodtrykk i armer og bein. Totalt tar undersøkelsen cirka 15 minutter og gjøres av sykepleiere med spesialkompetanse på området. De pasientene som får avdekket en utvidelse av hovedpulsåren vil få tilbud om videre oppfølging på sykehuset. Når det påvises utposninger på over 5,5 cm i diameter, vil pasientene få tilbud om behandling, forteller hun.

Lege tar ultralyd av aorta hos pasient.
Lege i spesialisering Chrissie Andersen demonstrerer undersøkelsen der hovedpulsåren blir undersøkt ved hjelp av ultralyd. 

Hvorfor bare menn?

Forekomsten av utvidelse av hovedpulsåren er seks ganger høyere hos menn enn hos kvinner, og utviklingen av aneurismer skjer 5-10 år senere i livet hos kvinner enn hos menn.

Store forskningsmaterialer konkluderer med at masseundersøkelse for utvidelse av hovedpulsåren hos kvinner ikke gir noen helsegevinst.

Forskningsgruppen ved Sykehuset Innlandet diskuterer likevel muligheten for å screene kvinner i risikogrupper, men da noe senere i livet. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet.

Studien vil gå over tre år.