Klart for oppstart av tarmscreening

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er nå i gang med å sende ut invitasjonsbrev til 55-åringer i Innlandet.

Publisert 01.02.2023
Sist oppdatert 04.02.2023

Avføringsprøve for innsending, illustrasjonsbilde
Norge har høy forekomst av tykk- og endetarmskreft sammenlignet med mange europeiske land. 4.500 personer får tarmkreft årlig, og flere enn 1.600 personer dør av sykdommen. Prognosen blir bedre når sykdommen blir oppdaget i en tidlig symptomfri fase. Ifølge tall fra Kreftregisteret overlever 95 prosent dersom tarmkreft blir oppdaget tidlig. 

Målet med tarmscreening er å redusere dødelighet og helst også reduksjon i forekomst av tarmkreft. I det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft får alle 55-åringer tilbud om analyse av en avføringsprøve annet hvert år fram til de fyller 65 år. 

Tar testen selv 

Prøvesett for avføringsprøve

Deltakere får tilsendt et slikt prøvesett for avføringsprøve.

De som får invitasjon til å delta i screeningprogrammet, vil først få tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for Tarmscreeningprogrammet.

Deretter får personen tilsendt prøvesett for avføringsprøve i posten. Den enkelte utfører selv testen hjemme og sender inn til analyse. Analyse av avføringsprøven blir gjort ved Akershus universitetssykehus.

Koloskopi på Hamar

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, er det ifølge Tarmscreeningprogrammet forventet at 65 personer vil få påvist blod i avføringen og bli innkalt til koloskopi.

Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse. I Sykehuset Innlandet vil disse undersøkelsene gjøres ved et felles tarmscreeningsenter ved sykehuset på Hamar. 

Mer informasjon

Kreftregisteret har utarbeidet god informasjon om Tarmscreeningprogrammet både til helsepersonell og til befolkningen. 

Tarmscreening (kreftregisteret.no)​

Du kan også lese mer om hvordan tarmscreening foregår i Sykehuset Innlandet.

Tarmscreening​ (sykehuset-innlandet.no)