Laboratoriene med felles nummer for primærhelsetjenesten

Divisjon Medisinsk service sitt kundesenter for rekvirenter i primærhelsetjenesten har fått felles telefonnummer.

Publisert 27.02.2023
Sist oppdatert 02.03.2023

​Kundesenteret ble opprettet i 2021 og er et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike laboratoriene. De ivaretar oppgaver som for eksempel besøk hos rekvirenter, veiledning i prøvetaking og prøvebehandling. De arrangerer også brukermøter for primærhelsetjenesten. 

Tidligere har rekvirenter ringt direkte til de ulike laboratoriene, men tirsdag 21. februar ble kundesentertelefonen åpnet med ett felles telefonnummer, som betjenes fra Lillehammer.  

– Målet er å kunne yte enda bedre service for våre samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten, sier kunderådgiver Vibeke Fredagsvik. 

Ansatte under åpning av felles telefonnummer til laboratorienes kundesenter, gruppebilde

Åpning av felles kundesentertelefon for alle laboratoriene i Sykehuset Innlandet ble foretatt ved å koble til en symbolsk telefonledning til det nye felles telefonnummeret for rekvirenter i primærhelsetjenesten.

Kundesenteret til laboratoriene i Sykehuset Innlandet mottar flere hundre henvendelser fra rekvirenter i primærhelsetjenesten hver uke. Kundesentertelefonen besvares av personell som kan bistå ved ulike spørsmål om prøvetaking, analyser og prøvesvar. 

Ved å samle telefoner fra primærhelsetjenesten håper vi å sikre rekvirentene både god tilgjengelighet med kort svartid og en enhetlig og god service, sier Fredagsvik. 

Ved henvendelse til kundesenteret får innringer et tastevalg for henvendelser til patologi, IT eller ruslaboratoriet. Øvrige henvendelser blir besvart eller satt over til riktig seksjon eller person. 

Det er også mulig å sende forespørsler til kundesenteret på e-post.  

Kontaktinformasjon til kundesenteret

​Telefon: 61 05 02 00 
E-p​​ost: Kundesenter.PHT@sykehuset-innlandet.no​​​


Flere av de ansatte ved kundesenteret samlet., gruppebilde.

Det har vært et bredt tverrfaglig samarbeid i forkant av etableringen av felles kundesenter for primærhelsetjenesten. Til stede ved åpning av kundesentertelefonen var blant annet fra venstre: Vigdis Kalkvik (overbioingeniør, preanalyse ved avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi), Anne Mari Granly Kristiansen (seksjonsleder ved avdeling for mikrobiologi), Hanne Grete Jøingsli (stedfortreder seksjonsleder avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi), Linda Therese Dalen (helsesekretær felles prøvemottak), Bente Malerbakken (IT-bioingeniør), Vibeke Fredagsvik (kunderådgiver), Toril Storgjelten (overbioingeniør molekylærbiologi) og Inger Johanne Løkken (helsesekretær felles prøvemottak).