Mer kunnskap om effekt av behandling

For å skape en enda bedre helsetjeneste, må vi vite hvordan det går med pasientene vi behandler. Derfor benytter divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet pasientrapporterte data til å forbedre behandlingen.

Publisert 18.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
Noen få mennesker i hvite labfrakker
PASIENTSIKKERHET: Pasientsikkerhetsuka vil foregå i Sykehuset Innlandet og resten av helseregionen i uke 38. Fra 18. til 22. september vil det være flere arrangementer som handler om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Digital egenrapportering fra pasientene skal komme pasienter, men også behandlere, ledere og forskere til gode:

  • Pasientene får bedre behandling og en mulighet til å dele sin erfaring
  • Behandlerne får et verktøy for å følge med på hvordan behandlingen virker
  • Ledere og administrasjon får et styringsverktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring
  • Forskere får en kunnskapsbank som kan benyttes i deres arbeid

De​lMedMeg gir ø​​kt kunnskap

En mann som smiler til kameraet
Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i divisjon Psykisk helsevern, portrettbilde

Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i divisjon Psykisk helsevern holder innlegg om DelMedMeg under årets pasientsikkerhetsuke.

Løsningen Checkware legger til rette for at helsepersonell, pasienter og pårørende kan fylle ut kliniske kartlegginger digitalt. Sykehuset Innlandet har organisert innføringen av Checkware i prosjektet DelMedMeg.

– Gjennom prosjektet DelMedMeg driver divisjon Psykisk helsevern systematisk innsamling av pasientrapporterte data før, underveis og ved avslutning av behandlingen, for å styrke brukermedvirkningen og heve kvaliteten i behandlingen, sier Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Sammen med direktør divisjon Psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl, har Åhrén vært prosjekteier av DelMedMeg. Etter avsluttet prosjektperiode, fortsetter DelMedMeg i drift. Åhrén er opptatt av at DelMedMeg-visjonen skal spre seg mest mulig.

​–​ Hele sykehuset vårt, og alle sykehus i Norge og resten av verden bør bidra inn i en felles kunnskapsbank som gir oss kvalitetsdata om behandlingen og dermed et fundament for å ta grep som forbedrer behandlingen til beste for pasientene, sier Åhrén.

Pasientsikkerhe​tsuka

Prosjektet DelMedMeg er ett av flere temaer under årets pasientsikkerhetsuke som arrangeres i Helse Sør-Øst høsten 2023. Under pasientsikkerhetsuka blir det en lang rekke lokale og regionale arrangementer som tar for seg pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Åhréns innlegg «DelMedMeg, en løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling» er en del av det regionale programmet 20. september. Konferansen er digital, og innleggene blir gjort tilgjengelige for dem som ikke har anledning til å delta.

Les mer om pasientsikkerhetsuka og se regionalt program:

Pasientsikkerhet - viktig for deg, viktig for oss (helse-sorost.no)​