Mjøssykehuset formelt vedtatt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i foretaksmøte i dag vedtatt retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

Publisert 13.06.2023
Sist oppdatert 03.08.2023
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, portrettbilde.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Regjeringen signaliserte 5. juni at de sier ja til planene om Mjøssykehuset i Moelv. Det innebærer en samling av de spesialiserte funksjonene fra alle dagens sykehus. 

Saken har i dag vært formelt behandlet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Den foreløpige protokollen er publisert på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider. 

Les protokoll fra foretaksmøte 13. juni (regjeringen.no)​

Hovedtrekkene i vedtaket er i tråd med fjorårets styrevedtak i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF. Vedtaket innebærer en samling av funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i det nye Mjøssykehuset. 

Protokollen fra foretaksmøtet inneholder også føringer for det øvrige virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen. 

Les mer om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet: 

Framtidig sykehusstruktur