Ny forskningsrapport klar: Dette forsket sykehusene på i 2022

To prosjekter i Sykehuset Innlandet omtales i årets rapport om forskning og innovasjon i sykehusene, som ble overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag.

Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 27.06.2023
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol blir overlevert rapporten fra fagdirektør Bjørn Egil Vikse.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapporten om forskning i helseforetakene fra fagdirektør Bjørn Egil Vikse fra Helse Vest. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

I det ene prosjektet utarbeides løsninger for bruk av hodekamera prehospitalt for å overføre bilder til leger ved sykehus, legevakter eller sykehjem. Det andre prosjektet som omtales arbeider med tiltak for å bedre det somatiske helsetilbudet for pasienter med alvorlige​ psykiske lidelser. 

​Rapporten, «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten», utarbeides årlig av de fire regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og presenterer nøkkeltall for forskning og innovasjon.

Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene.

Les mer i nyhetssak på helse-vest.no​