Ny styreleder i Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt Eli Giske til styreleder i Sykehuset Innlandet. I tillegg er Peggy Sandbekken oppnevnt til styremedlem.

Publisert 09.02.2024
Sist oppdatert 15.05.2024
Styreleder Eli Giske, portrettbilde.
Eli Giske er ny styreleder i Sykehuset Innlandet fra 15. februar 2024.

- Det er med glede og ydmykhet jeg tar på meg rollen som styreleder i Sykehuset Innlandet. Jeg kan knapt tenke meg noe viktigere verv enn et som skal bidra til å sikre trygge og gode spesialisthelsetjenester for Innlandets befolkning, sier Eli Giske. 

Giske er oppvokst på Sørlandet etter noen tidlige barneår på Toten, og er nå bosatt i Bærum. Hun er utdannet Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Giske driver egen virksomhet hvor hun primært engasjerer seg i styrearbeid. I tillegg til å være nestleder i styret i Nye Veier, er hun styreleder i Bredvid AS. Hun er også nestleder i Oslobygg KF, styremedlem i Bane NOR SF, Sparebanken Sør, iteam AS og Cloud Connection AS. Giske har de siste fire årene vært styreleder i Sykehusapotekene HF, en rolle hun nå går ut av. Hun har også styreerfaring fra en rekke selskaper og har vært økonomidirektør (CFO) i flere virksomheter, blant annet EVRY ASA og Posten Norge AS. Hun har også drevet egen konsulentvirksomhet med fokus på virksomhetsstyring. 

Giske ser fram til å starte arbeidet som styreleder i Sykehuset Innlandet. 

- Sykehuset står foran en spennende tid som handler om å realisere de vedtatte planene om Mjøssykehuset i Moelv og ny sykehusstruktur i Innlandet. I tillegg til økt samling av spesialiserte helsetjenester, handler det vedtatte målbildet om å vektlegge samhandlingen med primærhelsetjenesten, prioritere desentraliserte tjenester, og utvikle prehospitale tjenester, sier Giske.  

- Sykehuset Innlandet har en krevende oppgave med å nå sine budsjetterte økonomiske mål og sikre midler til investeringer. En økonomi som beveger seg i riktig retning, er også avgjørende med tanke på finansiering av Mjøssykehuset. Samtidig er jeg kjent med at noe av bakgrunnen for at Sykehuset Innlandet arbeider for ny sykehusstruktur, skyldes at nåværende struktur gir en driftssituasjon som er økonomisk krevende. Jeg er kjent med og har respekt for at det er gjennomført mange gode tiltak for å bedre driften i Sykehuset Innlandet, men vi er ikke i mål enda, sier hun. 

Giske etterfølger Toril B. Ressem som har vært styreleder i Sykehuset Innlandet de fire siste årene. I tillegg til å oppnevne ny styreleder, har styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt Peggy Sandbekken til styremedlem. Hun erstatter Torunn Aass Taralrud, som går ut av styret. 

Nytt styre i Sykehuset Innlandet fra 15. februar 2024: 

 • Styreleder Eli Giske (ny)
 • Nestleder Halfdan Aas    
 • Styremedlem Peggy Sandbekken (ny)
 • Styremedlem Ivar Gladhaug  
 • Styremedlem Bjarne Eiolf Holø    
 • Styremedlem Irene Dahl Andersen  
 • Styremedlem Ragnhild Aalstad
 • Styremedlem Øistein Hovde (ansattrepresentant)
 • Styremedlem Torleiv Svendsen (ansattrepresentant)
 • Styremedlem Tone Kristine Amundgaard (ansattrepresentant)
 • Styremedlem Per Hillestad Christensen (ansattrepresentant)

 

Les sak fra Helse Sør-Øst:

Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)