Nytt akuttmottak på Hamar

Etter to års arbeid med ombygging og renovering er akuttmottaket på Hamar modernisert. – Bedre for pasienter og ansatte, sier avdelingssykepleier Julie Holli.

Publisert 09.12.2022
Sist oppdatert 13.06.2023
Fire blide sykepleiere snakker med hverandre i moderniserte lokaler.
Det utvidede og moderniserte akuttmottaket er åpnet og i full drift.

Antallet sengeplasser i mottaket er doblet. De fleste pasientstuene er renovert, inkludert to akuttstuer som nå er godkjente gruppe 2 rom. Det er også etablert et dedikert triageområde med 2 båreplasser, der pasienter kan bli vurdert etter skadegrad og behandlingsbehov.

– Vi har nå lokaler som innfrir dagens krav og standard. De nye lokalene gir både et bedre tilbud til pasientene og bedre arbeidsforhold for de som jobber her. Renoveringen har bidratt til å at vi kan utøve behandling med et enda høyere faglig nivå, sier avdelingssykepleier Julie Holli.

Et moderne beredskapssenter​

Avtroppende avdelingssjef Bror Johnstad klippet snora til det «nye» akuttmottaket 9. desember. 

– Akuttmottak har fått en helt annen funksjon i dagens sykehus. Et moderne akuttmottak er et beredskapssenter, som gir både akuttbehandling og polikliniske øyeblikkelig hjelp-tjenester. Det krever en annen type kompetanse og andre behandlingsarealer enn tidligere, sier avtroppende avdelingssjef Bror Johnstad. ​

Akuttmottaket vurderer og prioriterer undersøkelse og behandling av pasienter som kommer til sykehuset med behov for øyeblikkelig hjelp. Akuttmottaket er en del av akuttmedisinsk avdeling, som i tillegg består av anestesiavdeling og intensivavdeling.​