Nytt brukerutvalg i Sykehuset Innlandet

Bjug Ringstad blir ny leder og Synnøve Kjølgård blir nestleder i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 21.01.2023
Medlemmer i styret og brukerutvalget avbildet i styremøte.
Bjug Ringstad blir ny leder i Brukerutvalget. Her fra Brukerutvalgets kontaktmøte med styret i Sykehuset Innlandet 14. desember.

​​Brukerutvalget representerer brukere, pasienter og pårørende. Utvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og fra Pensjonistforbundet i Hedmark og Oppland.

I den kommende toårsperioden kommer det inn sju nye medlemmer. De to medlemmene som fortsetter, overtar som leder og nestleder.

Brukerutvalgets nye leder, Bjug Ringstad, er tydelig på at Brukerutvalget skal ha pasienten i fokus. 

– Pasientfokuset vil fortsatt være grunnmuren for Brukerutvalgets virksomhet, uten sideblikk til egen bostedsadresse eller andre personlige forhold. Brukerutvalget vil fortsatt arbeide for at Mjøssykehuset blir bygd raskt og komplett, slik at det ikke må brukes større ressurser enn nødvendig på vedlikehold av utgående sykehusbygg, sier Ringstad.

Medlemmer i brukerutval​​get fra 18. januar 2023

 • Bjug Ringstad (gjenvalgt)
  Norsk forbund for utviklingshemmede. Foreslått av SAFO. 
 • Synnøve Kjølgård (gjenvalgt)
  Mental Helse. Foreslått av FFO.
 • Arne Erik Skymoen (ny) 
  LHL Innlandet. Foreslått av FFO.
 • Pernille Villekjær (ny)
  Personskadeforbundet. Foreslått av FFO.
 • Trond Marthinsen (ny) 
  Mental Helse. Foreslått av FFO.
 • Heidi Møller Nilsson (ny) 
  Foreslått av RIO.
 • Ola Aarvik (ny)
  Foreslått av Kreftforeningen.
 • Nils Erling Myhr (ny)
  Foreslått av Pensjonistforbundet i Hedmark.
 • Dagny Gudrun Ulsaker (ny) 
  Foreslått av Pensjonistforbundet i Oppland.

To representanter for Brukerutvalget deltar som observatører ved styremøter i Sykehuset Innlandet.​