Ola Christiansen disputerer

Seksjonsoverlege ved urologisk seksjon på Hamar Ola Christiansen forsvarer sin doktorgrad 1. desember.

Publisert 29.11.2022
Sist oppdatert 21.01.2023

Det overordnede temaet for Christiansen sitt doktorgradsarbeid er kvalitetssikring av prostatakreftopererte. 

Seksjonsoverlege Ola Christiansen, portrettbilde

Seksjonsoverlege Ola Christiansen disputerer 1. desember.

Sykehuset Innlandet har siden 2014 hatt operasjonsrobot, og i forbindelse med introduksjonen av robotkirurgi ble det utarbeidet en database for prospektiv registrering av kliniske opplysninger i tillegg til tilbakemeldinger fra pasientene. 

– Databasen er kodedrevet og integrert i elektronisk pasientjournal (DIPS). Systemet danner en grunnmur for kvalitetssikring og gir muligheter til å drive med forskning, forteller Christiansen.

Doktorgradsavhandlingen består av fire delarbeider: 

  • ​Beskrivelse av databasesystemet 
  • Testing av et spørreskjema for pasientopplevd kvalitet 
  • Sammenhengen mellom hvordan informasjon oppfattes og hvor mye plager pasientene har 
  • Hvordan MR-undersøkelse gjort før operasjon kan forutsi om pasientene tjener på behandling eller ikke.

Doktorgradsarbeidet viser at databasen fungerer slik intensjonen var. 

– Versjonen av spørreskjemaet vi testet for pasientopplevd kvalitet viste seg å ikke være egnet for prostatakreftopererte. Det er derfor behov for ytterligere forskning på det området. Verken nasjonalt eller internasjonalt er det konsensus og hva slags skjema en skal bruke, sier Christiansen. 

De fant at det var sammenheng mellom plagene pasientene rapporterte og hvordan de oppfattet informasjon om for eksempel bivirkninger.  

– De som hadde mye plager oppfattet informasjonen som mindre god. I det siste delarbeidet fant vi at MR kan brukes til å forutsi hvilke pasienter som tjener på behandling, forteller han. 

Avhandlingen setter fokus på et område det er relativt lite forskning på for prostatakreftpasienter, nemlig hvordan pasientene opplever kvaliteten på tjenesten. 

– Vi har også funnet at MR-undersøkelse kan brukes, sammen med andre opplysninger, til å forutsi hvilke pasienter som tjener på behandling. Dette er ikke ny viten, men det er viktig med bekreftende studier der en viser at dette også gjelder med en forenklet MR-protokoll, som er det vi bruker i Sykehuset Innlandet, sier Christiansen. 

Han viser også til at arbeidet viser at lokale databaser kan brukes både til intern kvalitetssikring og forskning. 

 Her ligger det mulighet for sykehus som ikke har universitetsstatus. Fokuset på hvordan pasientene opplever kvaliteten på tjenesten er viktig, og det er behov for ytterligere forskning med denne vinklingen, sier han. 

Christiansen vil fortsette arbeidet med å forbedre behandlingssløyfen for pasienter som utredes og behandles for prostatakreft. 

– Dette doktorgradsarbeidet danner et grunnlag for videre intern kvalitetskontroll og registerbasert forskning. I tillegg skal jeg ha lokalt ansvar for en skandinavisk multisenterstudie Sykehuset Innlandet skal delta i, der en skal se på effekten av behandling av eldre med prostatakreft, forteller Christiansen. 

Han er også deltakende i et annet pågående PhD-prosjekt i Sykehuset Innlandet.