Ønsker avklaring av ny sykehusstruktur

Styret i Sykehuset Innlandet mener en snarlig avklaring av framtidig sykehusstruktur kan bidra til forutsigbare omstillingsprosesser.

Publisert 22.02.2023
Sist oppdatert 03.08.2023

​Styret behandlet 22. februar en rapport om hvordan en mulig trinnvis utbygging kan påvirke risikoen i de omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom i alternativet med Mjøssykehuset.  

Rapporten bygger på en bred medvirkningsprosess i Sykehuset Innlandet, der brukere, divisjoner, tillitsv​​algte, vernetjeneste og fagråd har gitt innspill. I tråd med de interne innspillene mener styret at omstillingsrisikoen ikke reduseres ved en trinnvis utbygging.
 

Behov for retn​ingsvalg 

Styret merker seg også de mange innspillene, herunder fra Brukerutvalget, som peker på behovet for et retningsvalg for framtidig sykehusstruktur for foretaket. I sitt vedtak peker styret på en snarlig avklaring av retningsvalg som den viktigste forutsetningen for å skape forutsigbarhet i arbeidet med å omstille organisasjonen. 

​– Hovedinntrykket i de tilbakemeldingene vi har fått, er at det aller viktigste er å få tatt en beslutning. Vi ser nå fram til den videre behandlingen av denne saken og en avklaring av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet, sier styreleder Toril B. Ressem i Sykehuset Innlandet. ​

Videre behan​​dling 

​Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet pågår i en konseptfase, som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Helse- og omsorgsdepartementet ga 21. november 2022 et tilleggsoppdrag, som besvares i to rapporter. Den ene rapporten, som omhandler mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere, ble behandlet i styret i Sykehuset Innlandet 25. januar. Den andre rapporten, som omhandler omstillingsrisiko ved en trinnvis utbygging, ble lagt fram for orientering i styret 22. februar. 

Det legges opp til at begge rapportene skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 9. mars før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.  

​Les saksframlegget til styremøtet i Sykehuset Innlandet 22. februar: ​​

Sak 018-2023 ​​Videreutvikling av Sykehuset Innlandet​ HF - tilleggsoppdrag ​

Les mer om arbeidet med framtidig sykehusstruktur på våre nettsider (sykehuset-innlandet.no)​