Pasientbehandling kan bli utsatt

Pasienter med avtalt time for behandling, utredning eller kontroll hos Sykehuset Innlandet, må være forberedte på at det kan komme avlysninger på kort varsel på grunn av ekstremværet «Hans».

Publisert 09.08.2023

​Avlysninger kan skje dersom ansatte ikke kommer seg på jobb eller det oppstår situasjoner som krever raske endringer i prioritering av nødvendig helsehjelp.

- Vi er opptatte av å tilby helsehjelp til alle som trenger det uansett vær, men vi erfarer at ekstremværet skaper utfordringer med framkommelighet og en uforutsigbar situasjon. Sykehuset Innlandet er i gul beredskap og vi følger situasjonen tett og setter inn tiltak fortløpende, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

Dersom pasienten selv blir forhindret fra å møte på sykehuset på grunn av uværet, vil hen få fritak for «ikke møtt»-gebyr. Dette gjelder også dersom sykehuset må avlyse timen.


​​​​​