Samarbeid gir helhetlig fødselsomsorg i Fjellregionen

Gjennom en samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten kan gravide kvinner i Nord-Østerdal møte samme jordmor på svangerskapskontroll på den kommunale helsestasjonen som på fødestua på Tynset. – En vinn-vinn-situasjon for de fødende, kommunen og sykehuset, sier avdelingsjordmor Viviann Livden Halvorsen.

Publisert 08.11.2022