Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet samarbeider for å sikre tilgangen til psykologer i Innlandet

Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet vil inngå en intensjonsavtale som skal sikre befolkningen i Innlandet tilgang til gode psykologer og psykologspesialister.

Publisert 02.05.2024
Rektor Svein Stølen og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrettbilder.
Rektor ved UiO, Svein Stølen og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard. Foto: UiO/Sykehuset Innlandet

- Det er en mangel på psykologer i Innlandet. Det vil Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuset Innlandet (SI) gjøre noe med, sier rektor Svein Stølen og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

UiO og SI ser nå på muligheten for å inngå et samarbeid om å gjennomføre faste deler av praksis i profesjonsutdanningen for psykologstudenter i Innlandet. Målet er å få flere kvalifiserte psykologer i Innlandet, og å styrke forskningssamarbeidet mellom institusjonene. 

- Samfunnsoppdraget vårt er å dekke behovet for psykologer for hele Helse Sør-Øst. Et samarbeid om praksis mellom Sykehuset Innlandet og UiO vil sikre en bedre og mer forutsigbar kompetanse og tilgang på god helsehjelp i region Innlandet, sier rektor Svein Stølen. 

- Vi trenger flere psykologer og psykologspesialister i Sykehuset Innlandet for å sikre befolkningen gode helsetjenester i framtiden, sier Alice Beathe Andersgaard. Hun mener samarbeidet med Universitetet i Oslo vil sikre forutsigbarhet og tilgang på gode psykologer i regionen, til det beste for befolkningen.

De to institusjonene skal signere en intensjonsavtale om kort tid, og styringsgruppen har utnevnt en arbeidsgruppe. Disse skal se på anbefalinger for hvordan en såkalt desentralisert psykologutdanning best kan gjennomføres. Noe er allikevel allerede klart, forklarer rektor Svein Stølen: 

- Utdanningen vil leveres av UiO og praksis gjennomføres i Innlandet. Vi ønsker å opprette et eget opptak for desentralisert utdanning for å sikre god tilgang til psykologer i Innlandet, og slik at både studentene og regionen får nødvendig forutsigbarhet.

Styret i Sykehuset Innlandet stilte seg også positive til planene da saken ble orientert om ved møtet i april.

- Sykehuset bruker i dag mye penger på innleie av vikarer og bruk av overtid for å dekke opp for mangelen på psykologer, forklarer administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Dersom det kommer nye studieplasser til dette viktige samarbeidet, er målsettingen at de første studentene på et desentralisert studieløp med eget opptak skal starte høsten 2026. Frem til disse studentene skal i praksis, er det en målsetting å øke antallet studenter som gjennomfører sin praksis ved Sykehuset Innlandet. Samarbeid og dialog med lokale samarbeidspartnere vil være svært viktig i prosessen og gjennomføringen.