Samler pasienttilbud i brystdiagnostisk senter

Sykehuset Innlandet samler kompetansen i et brystdiagnostisk senter for hele Innlandet.

Publisert 02.11.2023
Sist oppdatert 19.12.2023
​​​​Ansatte ved Brystdiagnostisk senter Innlandet markerer åpning av sammenslått enhet
​​​​Ansatte ved brystdiagnostisk senter Innlandet markerte åpningen av den sammenslåtte enheten 2. november.

Brystdiagnostisk senter Innlandet er åpnet. Den nye enheten etableres ved å samle fagmiljøene fra Lillehammer og Hamar til et felles senter på Hamar. Samlingen skal bidra til å redusere variasjon i tilbudet til pasientene. 

Tverrfaglig miljø

Tilbudet ved brystdiagnostisk senter består av spesialiserte helsetjenester for brystdiagnostikk, mammografiscreening og videre oppfølging med trippeldiag​​nostikk (ultralyd, klinisk mammografi, biopsi, klinisk undersøkelse av kirurg) ved utredning av eller mistanke om brystkreft. 

Senteret har et tverrfaglig miljø med radiolog, radiograf og helsesekretærkompetanse. Det er også et tett samarbeid med brystkirurger og plastikkirurger på sykehuset, og senteret ligger vegg i vegg med kirurgisk poliklinikk.

– Et tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god diagnostikk. Ved å samle fagmiljøene oppnår vi en stor faglig gevinst ved at man er flere med samme kompetanse til stede hver dag. Vi har fått et samlet radiologisk og kirurgisk miljø der det er mulig med trippediagnostikk alle dager i uka, sier konstituert avdelingssjef Kirsten Juel Nielsen ved bildeavdelingen.

Som en del av de diagnostiske undersøkelsene blir pasientprøver gjennomgått i regelmessige digitale møter med patologer på sykehuset på Lillehammer.

Stor virksomhet

Det brystdiagnostiske senteret har en stor klinisk avdeling der pasienter henvises fra både primærhelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten.

Senteret vil årlig utføre 7200 mammografiundersøkelser, 4000 ultralydundersøkelser, 1100 intervensjoner og 150 MR-undersøkelser. Det omfatter både undersøkelser av pasienter som har mistanke om kreft og kontroller av pasienter som har hatt brystkreft.

Stabilt tilbud til pasientene

Den brystdiagnostiske virksomheten har tidligere vært delt mellom Hamar og Lillehammer. 

I arbeidet med ny sykehusstruktur har Helse Sør-Øst RHF gitt Sykehuset Innlandet i oppdrag å samle fag og funksjoner som kan samles.

Det ble høsten 2021 etablert et prosjekt med bred deltagelse fra fagmiljøene, tillitsvalgt, verneombud og brukerrepresentant for å utrede muligheten for en samlokalisering. Basert på prosjektets anbefalinger, ble det besluttet å samle virksomheten på Hamar.

Etter beslutningen har lokalene på Hamar blitt utvidet og delvis ombygget til å ta imot flere pasienter. Det er også installert nytt medisinsk utstyr. Det nye senteret vil være åpent alle hverdager hele året.

– Denne etableringen legger til rette for at vi kan gi et like godt tilbud til kvinner i hele Innlandet. Her vil de møte et samlet, tverrfaglig miljø med høy kompetanse, sier assisterende divisjonsdirektør Trine Fleischer Eng ved divisjon Elverum-Hamar i Sykehuset Innlandet.

Viderefører mammografiscreening

25.000 kvinner i aldersgruppen 50-69 år inviteres hvert år til mammografiundersøkelser i Sykehuset Innlandet. Dette er et tilbud til friske kvinner, som inviteres til brystscreening en gang hvert andre år. 

Dette tilbudet skal videreføres som i dag, med screeningtilbud på Hamar, Lillehammer og en omreisende mammografibuss, som administreres av Kreftregisteret.