Skal lede ekspertutvalg

Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet er utpekt til å lede et departementsoppnevnt ekspertutvalg som skal vurdere hvordan pasienttilbud innenfor psykisk helsevern kan forbedres.

Publisert 04.11.2022
Sist oppdatert 14.08.2023
Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl, portrettbilde.
Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet

​Helse- og omsorgsdepartementet oppgir at målet med arbeidet er at pasientene skal ha tilgang til den beste kompetansen og behandlingen for sine tilstander og at kompetansen til fagfolk blir benyttet på en best mulig måte. 

Det nye ekspertutvalget skal utrede en sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern. Blant spørsmålene utvalget skal vurdere er om det finnes pasientgrupper som kan nyte godt av mer spesialisert behandling eller ny organisering for å sikre et likeverdig og godt tilbud.

​Vil bidra til utvikling​

Benedicte Thorsen-Dahl, som utpekes til å lede det departementsoppnevnte utvalget, er divisjonsdirektør for Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på et spennende arbeid. Jeg håper at utvalget kan bidra med gode innspill til utviklingen av tjenestetilbudet i psykisk helsevern, sier Thorsen-Dahl.

Bred sammensetning

Med seg i ekspertutvalget får hun ti representanter fra ulike deler av landet, som har bakgrunn fra helseledelse, forskning, faglige sammenslutninger, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Fra Sykehuset Innlandet deltar også enhetsleder Ane Bekkestad Fjose ved BUP Gjøvik, samt Lars Lien som er tilknyttet helseforetaket gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. 

Les pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Ekspertutval skal greie ut sterkare tematisk organisering i psykisk helsevern (regjeringen.no)​​