Stadig flere får sårbehandling hjemme

I fjor ble det gjennomført nesten 600 digitale sårkonsultasjoner ved fire helseforetak i Helse Sør-Øst. Helseforetakene har innført en modell hvor helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider om behandlingen hjemme hos pasienten.

Publisert 31.05.2024
Sist oppdatert 19.06.2024
Prosjektleder Marit Dammen, portrettbilde
Prosjektleder Marit Dammen. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Modellen tilrettelegger for at helsepersonell i kommunen sammen med pasienten har direkte dialog med fagpersoner i spesialisthelsetjenesten via videokonferanse. Forebygging og behandling skjer i form av kompetansedeling og veiledning på direkten. 

– Det er inspirerende å se hvor mye engasjement og motivasjon digitale sårtjenester skaper, sier prosjektleder Marit Dammen ved Sykehuset Innlandet.

Hittil er det fire helseforetak og 56 kommuner som har samarbeidet om å utvikle en felles tjenestemodell for digital sårbehandling. Helseforetakene som har samarbeidet er Sykehuset Innlandet, Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sørlandet sykehus. 

 

Les sak fra Helse Sør-Øst: 

Stadig flere får sårbehandling hjemme (helse-sorost.no)