Styringsgruppa anbefaler nytt sykehus i Moelv

Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har 8. august diskutert konseptrapport steg 1 for prosjektet. Prosjektet har utarbeidet en rekke underlagsdokumenter som gir et godt fakta- og diskusjonsgrunnlag.

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 03.08.2023

- Etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle delutredninger, anbefaler et klart flertall i styringsgruppa å gjennomføre bygging av Mjøssykehuset, sier leder av styringsgruppa, Terje Rootwelt, som er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

Styringsgruppa fatter ikke vedtak i saken, men kommer med sin anbefaling, som så skal behandles av administrasjon og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, før den blir oversendt til politisk behandling. 

De tre konserntillitsvalgte i styringsgruppa støtter ikke forslaget til anbefaling. De ønsker foreløpig ikke å anbefale det ene eller andre alternativet.

Les mer om styringsgruppas anbefaling i nyhetssak på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider:

Styringsgruppa anbefaler nytt sykehus i Moelv (helse-sorost.no)