Midler til tjenesteinnovasjon i Sykehuset Innlandet

Helse Sør-Øst RHF har gitt midler til seks innovasjonsprosjekter i Sykehuset Innlandet. Prosjektene har fått til sammen 3,6 av en tildelingsramme på vel 21 millioner kroner.

Publisert 17.11.2022
Sist oppdatert 14.08.2023

Sykehuset Innlandet søkte i år om tjenesteinnovasjonsmidler til ni prosjekter og har fått innvilget midler til seks av disse. Tjenesteinnovasjonsmidlene tildeles fra Helse Sør-Øst etter en regional prioritering. 

Alle de fire prosjektene som er tildelt midler, har tydelig forankring i de fire satsingsområdene i Sykehuset Innlandet sitt målbilde: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.​ 

– Vi har innovative fagmiljøer i Sykehuset Innlandet som har lagt ned et godt arbeid i å utvikle prosjektideer og søknader på innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst. Det er gledelig at seks av ni søknader nådde opp i konkurransen, og at samtlige av prosjektene støtter opp under den utviklingsretningen som Sykehuset Innlandet har pekt ut, sier innovasjonsrådgiver Elise Kolås i Sykehuset Innlandet. 

Les mer om tildelingen på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider: