Sykehuset på Lillehammer i grønn beredskap

Sykehuset på Lillehammer har hevet beredskapsnivået til grønt, som følge av stor pågang av pasienter og kapasitetsutfordringer.

Publisert 31.05.2023

​Som følge av dette vil nye pasienter fra Ringsaker nord bli lagt inn ved sykehuset på Gjøvik og pasienter fra Nord-Gudbrandsdal på Tynset. Utover dette vil det være dialog med alle sykehusene i Innlandet for å utnytte ledig kapasitet på best mulig måte. 

Vi har valgt å heve beredskapsnivået da det de siste dagene har vært flere forhold som har gjort driften krevende. I tillegg til stor pågang av pasienter, har vi et stort antall utskrivningsklare pasienter som venter på et kommunalt helsetilbud. Den ene medisinske sengeposten har også vært stengt for nye pasienter siden lørdag 27. mai som følge av smittsom omgangssyke (norovirus), sier divisjonsdirektør Kari Mette Vika. 

Grønn beredskap innebærer en situasjon som ikke kan håndteres innenfor ordinær drift. Det etableres beredskapsledelse om følger situasjonen fortløpende, og enkelte funksjoner kan forsterkes.