Tett på Tynsetstudentene

Det tredje kullet med sykepleierstudenter på Tynset er i gang. Tre sykepleiere med deltidsstillinger som høgskolelærere sørger for tett oppfølging av de desentraliserte studiene.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 14.08.2023
​Høgskolen i Innlandet etablerte for tre år siden tilbud om å ta bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år på Tynset. Teoriforelesningene gjennomføres i hovedsak som videooverføring fra høgskolens ordinære studiested på Elverum, mens praktiske øvelser gjøres på den lokale øvingsposten på Tynset.

Lærere og veiledere
Lærere og veiledere ved sykehusseng, gruppebilde

Sykepleierne Cathrine Weling-Larsen, Maren Wien Killingmo og Margrete Sundberg Rusten har deltidsstillinger i Sykehuset Innlandet og ved Høgskolen i Innlandet.

Cathrine Weling-Larsen, Maren Wien Killingmo og Margrete Sundberg Rusten har deltidsstillinger i Sykehuset Innlandet og ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi møter studentene på samlinger hvor de får både teori og praktiske øvelser, samt at vi følger de opp da de er ute i sin praksis på sykehus og i kommunene. Jeg tror det er gunstig i begge roller at vi er tett på studentene. Vi blir godt kjent når vi følger dem som både lærere og øvingsveiledere, sier operasjonssykepleier og høgskolelektor Margrete Sundberg Rusten.

– ​Godt samarbeid

Deltidsstudiet er samlingsbasert og tilrettelagt for de som vil kombinere sykepleierstudier med en yrkeshverdag. Det tiltrekker seg studenter fra flere deler av landet, i tillegg til en kvote av lokale studenter fra Fjellregionen. Studiet har kapasitet til 30 nye studenter hvert år. 

I likhet med de som følger det ordinære, treårige studieprogrammet på Elverum, gjennomfører Tynsetstudentene 50 ukers praksis ved ett av sykehusene i Innlandet og i kommunehelsetjenesten.

– Et godt samarbeid mellom høgskole, sykehus og kommuner bidrar til at denne ordningen fungerer godt, sier Sundberg Rusten.​