Ti år med robotkirurgi

4 500 pasienter har blitt operert med robot etter at Sykehuset Innlandet startet med den avanserte behandlingsformen for ti år siden.

Publisert 03.06.2024
Operasjonssykepleierne Ingrid Hørsand Nordengen, Hilde Kjønhaug og Jeanette Wangerud
​Operasjonssykepleierne Ingrid Hørsand Nordengen, Hilde Kjønhaug og Jeanette Wangerud, som har spesialutdanning som førsteassistenter i robotkirurgi.

Stadig flere inngrep gjøres med robotassistert laparoskopi, der kirurgen benytter robotteknologi under kikkhullsoperasjoner. Behandlingsformen innebærer at kirurgen kan utføre presise inngrep med større bevegelsesfrihet og ti ganger forstørret 3D-syn.

Sykehuset Innlandet var i 2014 landets første sykehus som tok i bruk den avanserte operasjonsroboten da Vinci Xi. Året etter var sykehuset først i verden med et bevegelig operasjonsbord, hvor pasienten kan flyttes underveis i inngrepet. 

Presise operasjoner 

Sykehuset Innlandet Hamar er i dag landets tredje største senter innen robotkirurgi og benytter behandlingsformen til både urologiske, gastrokirurgiske og gynekologiske inngrep. Det omfatter blant annet behandling av prostatakreft, endetarmskreft, nyrekreft, endetarmsfremfall, livmorkreft, blødningsforstyrrelser, eggstokkcyster, mellomgulvsbrokk, bukveggsrekonstruksjon, store brokk grunnet utlagt tarm, miltfjernelser (ITP) og gallesten. 

– Robotkirurgi er en videreutvikling av kikkhullskirurgi, som gir en høyere grad av presisjon ved operasjoner. Det gir mindre vevsskade og nerveskade for pasientene, samtidig som det gir bedre ergonomi for kirurgene. Som følge av dette ser man nå bedre kvalitet på flere operasjoner. I tillegg kan denne behandlingsformen være egnet for flere pasienter som tidligere ikke kunne opereres mini-invasivt, sier avdelingssjef Lars Martin Rekkedal ved kirurgisk avdeling. 

Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal og overlege Ola Christiansen
Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal og overlege Ola Christiansen.

Høy aktivitet 

Det er høy aktivitet ved sykehusets to operasjonsroboter. Totalt har fagmiljøet utført 4 500 robotinngrep siden oppstarten for ti år siden. Sykehuset har også en betydelig forskningsaktivitet og kvalitetsdokumentasjon knyttet til behandlingen. Fagmiljøet har også gitt opplæring ved andre sykehus som tar i bruk robotteknologi, både i Norge og i Europa. 

– Robotkirurgien på Hamar har satt Sykehuset Innlandet på kartet, både som en sterk fagutvikler og gjennom en svært høy effektivitet. Vi er opptatt av å optimalisere pasientflyten samtidig som vi ivaretar pasienten på en personlig og unik måte. Gjennom dette tilbudet får pasientene i Innlandet høy kvalitet i behandlingen, sier Rekkedal. 

Operasjonsrobot
Siden oppstarten for ti år siden har fagmiljøet utført 4 500 robotinngrep med sykehusets to operasjonsroboter.

Jubileum 

3. juni markerte sykehuset tiårsjubileum for robotprogrammet. På markeringen var det en demonstrasjon av operasjonsroboten på sykehuset i Hamar og et faglig symposium med innlegg fra en rekke sentrale fagpersoner, ledere og teknologiske samarbeidspartnere. 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard gratulerte med markeringen: 

– Det er god grunn til å markere at det er ti år og 4 500 inngrep med robotkirurgi ved kirurgisk avdeling i divisjon Elverum-Hamar. Det er også viktig at pasientene er fulgt godt opp. Det er etablert innovative digitale løsninger for registrering av resultat av behandling og gjennom dette gitt mulighet for forskning.