Tre av fire tar mammografi

Tre av fire kvinner i Innlandet benytter seg av Sykehuset Innlandets tilbud om mammografiscreening. Etter tjue år er tilbudet i stadig utvikling.

Publisert 10.05.2023
Sist oppdatert 11.05.2023
Kirsten Juel Nielsen, Trine Fleischer Eng og Solveig Hofvind, gruppebilde.

Avdelingssjef Kirsten Juel Nielsen og assisterende divisjonsdirektør Trine Fleischer Eng i Sykehuset Innlandet med Solveig Hofvind fra Kreftregisteret på fagdag ved Brystdiagnostisk senter.

​​Kvinner i aldersgruppen 50-69 år har i 20 år blitt invitert til mammografiundersøkelser i Sykehuset Innlandet. Dette er et tilbud til friske kvinner, som inviteres til brystscreening en gang hvert andre år.

Om lag 75 prosent av alle kvinner som blir invitert, benytter seg av tilbudet. Om lag 60 prosent av disse følger hele programmet med ti undersøkelser. Screeningen gjennomføres ved de brystdiagnostiske sentrene på Hamar og Lillehammer og i en omreisende mammografibuss som hvert år besøker ulike steder i Innlandet.

Ønsker a​​​t fler​​e​​​​ møter

Totalt inviteres om lag 25.000 kvinner hvert år til slike undersøkelser i Sykehuset Innlandet. Blant de som møter til screening får seks av tusen kvinner detektert brystkreft. Ved mistanke om sykdom blir pasientene henvist til klinisk mammografi og time til kirurg.

- Ved å møte regelmessig til mammografiscreening, øker sannsynligheten for å avdekke brystkreft på et tidlig stadium. Det gjør at vi kan henvise de kvinnene som har behov for det til videre undersøkelser og behandling. Vi ønsker at så mange kvinner som mulig benytter seg av dette tilbudet, som er et viktig bidrag til god kvinnehelse, sier avdelingssjef Kirsten Juel Nielsen ved avdeling for bildediagnostikk i divisjon Elverum-Hamar.

Fagdag o​g ​​​​m​​​arkering

Fagmiljøet på Hamar og representanter fra Kreftregisteret var 8. mai samlet for å markere 20-årsjubileum for Brystdiagnostisk senter. Sykehuset Innlandets andre mammografiprogram ved SI Lillehammer rundet et tilsvarende jubileum i fjor. 

Ved markeringen 8. mai var det faglige innlegg og gjennomgang av kliniske resultater. Brystdiagnostisk senter er et tverrfaglig miljø, som involverer radiolog, radiograf og sekretærkompetanse i tillegg til tverrfaglig samarbeid med kirurg og patolog. Fagmiljøet er i utvikling, og fra 1. oktober 2023 vil brystdiagnostikken for hele Innlandet være samlet på Hamar. 

Screeningenheten ved SI Lillehammer skal bestå, men pasienter som henvises til mammografi på grunn av mistanke om sykdom må reise til Hamar for klinisk mammografi og time til kirurg. I tillegg vil pasienter som selekteres fra screening til videre utredning få dette tilbudet på Hamar. Formålet med disse endringene er å styrke små og sårbare miljøer og få mindre variasjon i tilbudet til pasientene. 

​Bred​​t ​t​ilbu​d

Tilbudet ved Brystdiagnostisk senter består av spesialiserte helsetjenester for brystdiagnostikk, mammografiscreening og videre oppfølging med trippeldiag​​nostikk (ultralyd, klinisk mammografi, biopsi, klinisk undersøkelse av kirurg) ved utredning av eller mistanke om brystkreft.