Utbrudd av norovirus ved sykehuset i Elverum

Det er iverksatt ekstraordinære smitteverntiltak på grunn av et utbrudd med norovirus ved en medisinsk sengepost ved sykehuset i Elverum.

Publisert 17.03.2024

Smittetesting av ansatte og pasienter pågår nå for å kartlegge omfanget.

Avdelingen har innført besøksrestriksjoner for å forebygge smittespredning.

Det er viktig at alle som skal besøke øvrige avdelinger i sykehuset, ikke har hatt symptomer på smittsom infeksjonssykdom de siste 48 timene.

Symptomene på smittsomt magevirus er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg får mange influensalignende symptomer som feber, muskel- og leddsmerter og hodepine.

Medisinsk avdeling i Elverum har to medisinske sengeposter. Utbruddet av norovirus gjelder Medisin 2 som behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generelle indremedisin, slag, geriatri, gastroenterologi og nefrologi.

Se også:

Medisinsk sengepost, Elverum (sykehuset-innlandet.no)