Utbrudd av norovirus ved sykehuset på Lillehammer

Det er iverksatt ekstraordinære smitteverntiltak på grunn av et utbrudd med norovirus ved en medisinsk sengepost på Lillehammer.

Publisert 01.03.2024

Smittetesting av ansatte og pasienter pågår nå for å kartlegge omfanget. 

Avdelingen har innført besøksrestriksjoner for å forebygge smittespredning.

Det er viktig at alle som skal besøke øvrige avdelinger i sykehuset ikke har hatt symptomer på  smittsom infeksjonssykdom de siste 48  timene. 

Symptomene på smittsomt magevirus er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg får mange influensalignende symptomer som feber, muskel- og leddsmerter og hodepine.